Biznis 24.01.2017.

Info dan o EU programu “Evropa za građane”

ČITANJE: 2 minute

Gradska razvojna agencija Banjaluka poziva sve zainteresovane na info dan o mogućnostima koje pruža EU program „Evropa za građane“ koji će biti održan sutra sa početkom u 11 časova u banjalučkom Domu omladine (Ulica Đure Daničića br.1).

– Cilj organizacije ovog info dana je da se zainteresovani upoznaju sa uslovima koje moraju ispuniti da bi mogli kandidovati projekte na predstojeće pozive za projekte, te koje teme i vrste aktivnosti su prihvatljive za finansiranje. Sljedeći rok za podnošenje projekata je 1. mart 2017. godine – kažu u Gradskoj razvojnoj agenciji.

„Evropa za građane“ je finansijski instrument EU koji podržava projekte koji bi trebalo da uspostave i ojačaju dugoročnu saradnju između evropskih gradova, ali i grupa građana, obrazovnih, istraživačkih i kulturnih institucija. Provođenje aktivnosti budućih projekata bi trebalo da ojača učešće građana u razvoju Unije, u procesu evropskih integracija, u razvijanju osjećaja pripadnosti EU, te jačanju međusobnog razumijevanja i tolerancije među građanima EU. Zajedničke aktivnosti projektnih partnera mogu da doprinesu rješavanju problema u sektorima zapošljavanja, ruralnog razvoja, ekologije, energije, mobilnosti građana, te pitanja vezana za mlade, volonterizam i slično.

Iz Gradske razvojne agencije pozivaju zainteresovane građane da svoje prisustvo na info danu potvrde najkasnije do 30. januara 2017. godine, i to na adresu elektronske pošte: [email protected] ili na telefon broj: 051 394 250 (kontakt osoba: Vesna Marinković- Vojvodić)

Inače, Bosna i Hercegovina je 27. novembra 2015. godine potpisala Sporazum o učešću u programu „Evropa za građane“ za period 2014 – 2020. godina. Potpisivanjem navedenog Sporazuma, predstavnici lokalnih vlasti, udruženja građana, fondacija, obrazovnih institucija i drugih potencijalnih aplikanata u Bosni i Hercegovini stiču pravo da učestvuju u javnim pozivima u okviru ovog programa Evropske unije i kandiduju svoje projekte. Ukupan budžet programa, za period 2014-2020. godina, iznosi 185,4 miliona evra.