Vijesti 17.06.2021.

INFORMACIJA PRED VLADOM: Do kraja avgusta, sistem “e-beba” u svim bolnicama u Srpskoj

ČITANJE: 5 minuta

Vlada Republike Srpske usvojila je Informaciju o aktivnostima na realizaciji projekta “e-beba”.

Prema Zaključku Vlade, zaduženo je Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite da obaveže direktore zdravstvenih ustanova da preduzmu sve neophodne aktivnosti i obezbijede pravne, administrativne i tehničke uslove za uspješnu realizaciju projekta u skladu sa datim preporukama i uputstvima, prenosi RTRS.

Takođe, zadužuje se Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo da, u skladu sa uputstvima nadležnih institucija i definisanim dizajnom i uputstvima projekta, informiše buduće korisnike projekta o potrebnim pravno-administrativnim uslovima za nesmetano obavljanje elektronske usluge prijave djeteta.

Zadužuju se Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo, Ministarstvo uprave i lokalne samouprave, Ministarstvo unutrašnjih poslova, Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite i Fond zdravstvenog osiguranja Republike Srpske da preduzmu aktivnosti na informisanju i edukaciji zaposlenih o projektu i uspostavljenim procedurama kroz projekat “e-beba” u skladu sa konceptualnim dizajnom projekta, saopšteno je iz Biroa Vlade za odnose s javnošću.

Promocija informacionog sistema “e-beba” biće održana u srijedu, 23. juna u Bolnici “Sveti apostol Luka” u Doboju, dok se puštanje sistema u produkcioni rad u svim bolnicama u Republici Srpskoj očekuje do 31. avgusta.

Vlada Republike Srpske usvojila je danas i Informaciju o izgradnji Fakulteta fizičkog vaspitanja i sporta Univerziteta u Istočnom Sarajevu na Palama. Zadužila je Ministarstvo finansija da obezbijedi neophodna finansijska sredstva u iznosu od 4.864.372 KM za dogradnju objekta Fakulteta.

Vlada je razmatrala i utvrdila Nacrt Programa javnih investicija Republike Srpske za period 2022-2024. godina.

Vlada Srpske usvojila je Izvještaj o radu Kompenzacionog fonda Republike Srpske za period januar-mart 2021. godine.

U ovom periodu Upravni odbor Kompenzacionog fonda je donio 37 zaključaka, prema kojima je, za sanaciju i ublažavanje štetnih posljedica korona virusa, odobreno ukupno 50.263.713 KM i to za zdravstvo 39.415.457 KM, privredu 3.455.628 KM, Zavod za zapošljavanje 6.000.000 KM, turističke vaučere 816.302 KM i dezinfekciju škola 576.325 KM.

Takođe, iz Kompenzacionog fonda je u ovom periodu, po usvojenim odlukama Upravnog odbora fonda, ukupno isplaćeno 38.018.460 KM.

Kada se uzmu i obzir i isplate za sanaciju i ublažavanje štetnih posljedica virusa korona iz 2020. godine, ukupno isplaćena sredstva zaključno sa 31.martom iznose 217.915.303 KM (Kompenzacioni fond 99.370.697 KM i Fond solidarnosti za obnovu Republike Srpske – 118.544.606 KM).

Vlada Republike Srpske donijela je, u svojstvu Skupštine akcionara Investiciono razvojne banke Republike Srpske, Odluku o dodatnom grejs periodu od šest mjeseci za pravna lica i preduzetnike, korisnike sredstava plasiranih putem finansijskih posrednika ili direktno, iz sredstava fondova kojima upravlja Investiciono razvojna banka.

Grejs period, koji se može odobriti najduže do kraja godine, ima za cilj poboljšanje likvidnosti privrednih subjekata i ublažavanje negativnih posljedica pandemije na privređivanje u Republici Srpskoj.

Vlada Srpske se upoznala sa Informacijom o potrebi nastavka čišćenja melioracione mreže na teritoriji poplavnog područja Srbačko-nožičke ravni, Ivanjaskog polja i Srednje Posavine, odnosno na teritoriji opština Derventa, Brod, Modriča, Vukosavlje, kao i dijela opština Šamac i Srbac.

Zaduženi su Ministarstvo finansija i Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske da obezbijede neophodna sredstva od 3.000.000 KM za provođenje ovih aktivnosti, a Јavna ustanova Vode Srpske da provede postupak javne nabavke.

U Informaciji se ističe da je melioraciona mreža neraskidivi dio sistema odbrane od poplava i da bi njeno neodržavanje izazivalo velike probleme na objektima primarne zaštite od poplava, te pričinilo štetu na vodoprivrednim objektima, u koje je do sada uloženo preko 176 miliona KM.

Vlada Republike Srpske utvrdila je Prijedlog zakona o zaštiti od uznemiravanja na radu.

Ovim zakonom uređuje se zaštita od uznemiravanja na radu i u vezi sa radom, postupak za ostvarivanje prava na zaštitu od uznemiravanja na radu i u vezi sa radom i druga pitanja od značaja za zaštitu od uznemiravanja na radu i u vezi sa radom.

Osnovni razlog za donošenje zakona je potpunija i sveobuhvatnija zaštita radnika i poslodavca, kao i drugih lica koja su na bilo koji način radno angažovana, a mogu biti izložena uznemiravanju na radu, kako u pogledu definisanja vrste i načina uznemiravanja na radu i u vezi sa radom, tako i mehanizama zaštite od uznemiravanja.

Donošenje Zakona o zaštiti od uznemiravanja na radu predviđeno je Programom rada Narodne skupštine Republike Srpske za 2021. godinu. Novim zakonom o zaštiti od uznemiravanja na radu propisuju se mehanizmi zaštite od uznemiravanja na radu, sadržajnije i kvalitetnije u odnosu na postojeće stanje.

Pravo na zaštitu od uznemiravanja na radu ima ustavni karakter jer se Ustavom Republike Srpske garantuje dostojanstvo i sigurnost, nepovredivost fizičkog i psihičkog integriteta čovjeka, njegove privatnosti i ličnih prava, kao i to da niko ne smije biti podvrgnut mučenju, nečovječnom ili ponižavajućem postupanju.

Vlada Republike Srpske je na današnjoj sjednici usvojila Informaciju o potrebi osnivanja Srednjoškolskog centra u Laktašima.

Vlada je usvojila i Informaciju o prihvatanju donacije Ministarstva kulture i informisanja Republike Srbije za realizaciju projekta revitalizacije rodnog mjesta Branka Ćopića u Hašanima.

Vlada Srpske usvojila je Godišnji akcioni plan sprovođenja Strategije za unapređenje i razvoj volontiranja u Republici Srpskoj (2019-2023. godine) u 2021. godini.

Vlada Republike Srpske danas je usvojila i Informaciju o realizaciji Godišnjeg akcionog plana sprovođenja Strategije za unapređenje i razvoj volontiranja u Republici Srpskoj (2020. godina).

(SB)

Oznake: Vlada RS