Vijesti 03.12.2018.

INFORMACIJE ZA RODITELJE IZ BANJALUKE Šta uraditi kada je dijete bolesno nedjeljom ili drugim neradnim danom

ČITANJE: 3 minute

Važno je istaći da dijete može biti registrovano u Poliklinici i u pedijatrisjkim albulantama koje imaju potpisan ugovor sa Fondom zdravstvenog osiguranja RS.

Nedavno je i jedna majka iz Banjaluke na društvenoj mreži Facebook napisala svoje neugodno iskustvo kada je odvela bolesno dijete na pregled u Polikliniku, jer u to vrijeme nije radila pedijatrijska ambiulanta gdje je dijete registrovano. Mnoge majke se slažu da neugodna iskustva  ovakvim situacijama nisu rijetkost, pa samo kontaktirali Fond zdravstvenog osiguranja da kažu koja je procedura u ovim okolnostima.

Darija Filipović – Ostojić, portparolka Fonda zdravstvenog osiguranja kaže da u slučajevima kada djetetu zatreba hitna medicinska pomoć, odnosno neodložna zdravstvena zaštita, u periodu kada ne radi pedijatar kod kojeg je dijete registrovano (neradni dani, tokom noći i slično), prva adresa jeste služba hitne medicinske pomoći.

Naime, Fond zdravstvenog osiguranja RS ugovara hitnu medicinsku pomoć za sve stanovništvo, i za osigurane i neosigurane građana. Prema tome, ako nekome zatreba hitna medicinska pomoć, nebitno je gdje je osiguranik registrovan, u kojem timu porodične medicine ili kod kojeg pedijatra, jer ovaj vid zdravstvene zaštite FZO RS obezbjeđuje čak i za neosigurane građane.

“U slučajevima da se desi da ljekari hitne pomoći procijene da se ne radi o hitnoći, dešava se da upute dijete i dežurnom pedijatru u domu zdravlja. Fondu se do sada niko nije žalio da je pedijatar iz doma zdravlja odbio da pregleda dijete iz razloga jer dijete nije njihov pacijent, odnosno jer je registrovano kod pedijatra u privatnoj ustanovi”, kaže za BUKU Darija Filipović – Ostojić.

Dodaje da u slučaju da se eventualno desi da se za dijete naplati pregled u domu zdravlja, jer dijete nije registrovano kod njihovog pedijatra, te samim tim za to dijete dom zdravlja ne dobija ni novac od Fonda, roditelji mogu da podnesu Fondu zahtjev za refundaciju troškova.

“U slučaju da osiguranici dožive bilo kakvu neprijatnost u zdravstvenoj ustanovi, neljubaznost od strane osoblja i slično, oni mogu da se žale rukovodstvu ustanove koje je nadležno za organizaciju rada doma zdravlja. U slučaju kršenja prava osiguranih lica, ili za bilo koju informaciju iz obaveznog zdravstvenog osiguranja, osiguranici mogu da se obrate i zaštitnicima prava osiguranih lica koji rade u svim poslovnicama Fonda”, pojašnjava Darija.

Zaštitnike osiguranici mogu da kontaktiraju putem telefona (telefoni svih zaštitnika su dostupni na sajtu Fonda, a broj Odsjeka za zaštitu prava osiguranih lica je 051 249 238) ili putem mejla: [email protected], ili da ih kontaktiraju lično u poslovnicama Fonda.

“Takođe, ukoliko osiguranici smatraju da je povrijeđeno njihovo pravo iz zdravstvenog osiguranja, mogu da u poslovnicama Fonda popune obrasce prijave povrede prava, a naš Sektor za zdravstvo i kontrolu će provjeriti sve navode i obavijestiti osiguranika o rezultatima kontrole”, ističe ona.

Iz FZO RS podsjećaju da je još prije nekoliko godina, u cilju poboljšanja kvaliteta i dostupnosti zdravstvene zaštite, FZO za djecu do 6 godina omogućio da se registruju kod izabranog pedijatra i da na taj način djeca pedijatru odlaze direktno, bez uputnice porodičnog ljekara.

Dijete se može registrovati u bilo kojoj zdravstvenoj ustanovi koja ima ugovor sa Fondom, javnoj ili privatnoj, i sa zdravstvenom knjižicem ostvaruje jednaka prava.
Takože ističu da je važno da se djeci do 15 godina uvijek ovjeri zdravstvena knjižica, bez obzira da li su za roditelja preko kojeg je dijete prijavljeno na osiguranje uplaćeni doprinosi, jer Fond nastoji da obezbijedi da djeci uvijek bude dostupna zdravstvena zaštita.

Isto tako, djeca do 15 godina ne plaćaju participaciju, odnosno njihovu zdravstvenu zaštitu u potpunosti finansira FZO RS za sve usluge koje spadaju u obavezno zdravstveno osiguranje.

(Buka)