Vijesti 16.03.2019.

INICIJATIVA Traže osnivanje zavoda za hitnu medicinsku pomoć

ČITANJE: 3 minute

U moru mnogoborojnih ustanova i institucija različitog tipa Banjaluka bi mogla postati i sjedište zavoda za hitnu medicinsku pomoć.

U Odjeljenju za obrazovanje, zdravstvo, omladinu i sport su potvrdili da Grad planira u toku ove godine uputiti inicijativu ministarstvu zdravlja i socijalne zaštite RS za osnivanje ovog Zavoda.

Objasnili su da se u proteklom periodu Gradu obratilo Udruženje doktora urgentne medicine Republike Srpske dopisima u kojima  predlažu osnivanje republičkog Zavoda ovakvog tipa sa sjedištem u Banjaluci, s obzirom da je riječ o najvećem kulturnom, administrativnom, političkom, zdravstvenom i obrazovnom centru u RS.

– Imajući u vidu rad Medicinskog fakulteta u Banjaluci, ubrzani razvoj urgentne medicine i sve veće potrebe stanovnika našeg grada, kao i banjalučke regije, površinu teritorije i veliki obim usluga koje se pružaju pacijentima u ambulanti i na terenu, te  moguće slučajeve većih razmjera u vanrednim situacijama kao što su zemljotresi, poplave, masovne epidemije i slično, mišljenja smo da je neophodno razmotriti mogućnost osnivanja ovog zavoda – rekli su u ovom Odjeljenju.

Objasnili su da on može biti organizovan po uzoru na Zavod za stomatologiju u Banjaluci.

– To je javna zdravstvena ustanova koju je osnovala Republika 2011. godine, a nastao je transformacijom dijela Stomatološke službe Doma zdravlja u prostoru Poliklinike. Danas ovaj Zavod posluje uspješno i kao javna zdravstvena ustanova je uveden na trezorski sistem poslovanja. Analogno tome, a u skladu sa važećim propisima, može se osnovati i Zavod za urgentnu medicinu, kao republička javna zdravstvena ustanova, naprimjer transformacijom Službe hitne medicinske pomoći – kazali su u ovom Odjeljenju.

Naglasili su da bi ovaj Zavod mogao biti i nastavno-naučna baza Medicinskom  fakultetu.

– Na njemu je uspostavljena Katedra za urgentnu medicinu, koja obuhvata četiri predmeta: Kliničku praksu I i II, Prvu pomoć, te Urgentnu medicinu,  što zahtijeva ozbiljan teorijski pristup i praktično izvođenje složenih vještina urgentnog zbrinjavanja i uključivanje specijalista urgentne medicine u rad sa studentima – naveli su u Odjeljenju.

Gradonačelnik Igor Radojičić je rekao da će Grad u toku ove godine uputiti inicijativu, ali da resorno ministarstvo odlučuje o tome.

– Ona bi bila referentna zdravstvena ustanova za sve službe hitne pomoći širom RS i u edukativnom smislu, ali i u smislu nadležnosti na republičkom nivou – objasnio je Radojičić.

Istakao je da osnivanje ovog Zavoda ne bi značilo da će doći do gašenja Službe hitne medicinske pomoći.

– Hitna pomoć je gradska služba u okviru Doma zdravlja i ona funkcioniše uredno – naveo je Radojičić.

Zakonska osnova

Zakonom  o  zdravstvenoj zaštiti definisano je da lokalna samouprava osniva dom zdravlja, a može da osnuje i ambulantu za liječenje, zdravstvenu njegu i rehabilitaciju, specijalističku ambulantu porodične medicine, specijalističku ambulantu, stomatološku ambulantu, apoteku i dom za zdravstvenu njegu.

– Shodno važećim propisima nije definisano da lokalna samouprava može osnovati zavod. Imajući u vidu  činjenicu da se priprema izmjena postojećeg Zakona o zdravstvenoj zaštiti, za očekivati je da će izmjenama i jedinice lokalne samouprave moći osnivati zavode – kazali su u Odjeljenju.

(Srpskainfo)