Politika 12.12.2022.

INTERNI DOKUMENT: EU će 15. decembra odobriti BiH status kandidata

ČITANJE: 5 minuta

Bosna i Hercegovina bi trebala dobiti status kandidata. To piše u nacrtu zaključaka o kojem će se raspravljati na Evropskom savjetu 15. decembra. Istraga.ba i Politicki.ba posjeduju ovaj dokument kojim se, u stvari, odobrava davanje statusa kandidata za članstvo u EU Bosni i Hercegovini.

“Nakon zaključaka Evropskog vijeća od 23. do 24. juna 2022. godine, te u svjetlu naknadne preporuke Evropske komisije od 12. oktobra 2022. godine, Vijeće preporučuje da se Bosni i Hercegovini dodijeli status zemlje kandidata, uz potvrdu od strane Evropsko vijeće, uz razumijevanje da su koraci navedeni u Preporuci Evropske komisije preduzeti ili će biti preduzeti“, navodi se u prijedlogu odluke Evropskog vijeća, koji su prethodno usvojili okupljeni ministri zemalja članica EU. u Vijeću za opšte poslove (GAC).

Očekuje se da će BiH vredno raditi na “jačanju vladavine prava, borbi protiv korupcije i organizovanog kriminala, upravljanju migracijama i osnovnim pravima”.

Vijeće, kako je dalje navedeno, željno iščekuje potvrdu ove odluke.

„U trenutnom geopolitičkom kontekstu, Vijeće naglašava hitnost da zemlja napreduje na svom putu ka EU, posebno kroz ispunjavanje svih 14 ključnih prioriteta za otvaranje pregovora o pristupanju EU navedenih u Mišljenju Komisije o Bosni i Hercegovini i Aplikaciju Hercegovine za članstvo u EU koju je odobrilo Vijeće Vijeće također poziva sve političke lidere u Bosni i Hercegovini da 2019. godine brzo provedu obaveze iz sporazuma postignutog 12. juna 2022. i da hitno finaliziraju ustavnu i izbornu reformu u skladu sa ključnim prioritetima“, navodi se u dokumentu koji možete pročitati na ovom linku .

Vijeće pozdravlja održavanje Općih izbora u Bosni i Hercegovini 2022. godine i navodi da su, prema preliminarnim nalazima i zaključcima Posmatračke misije OSCE/ODIHR-a, izbori bili dobro organizirani, uz znakove nepovjerenja u javne institucije i retoriku etničkih podjela.

Poslana je poruka političarima „da se uzdrže i odreknu provokativne retorike i akcija koje izazivaju podjele, uključujući dovođenje u pitanje suvereniteta, jedinstva i teritorijalnog integriteta zemlje, te da prekinu veličanje osuđenih ratnih zločinaca, kao i da aktivno promoviraju pomirenje “.

Također je upozoreno da postoji zabrinutost zbog “ukupnog ograničenog napretka u reformama”.

“EU očekuje da se brzo uspostave funkcionalna zakonodavna tijela i vlade na državnom, entitetskom i kantonalnom nivou kako bi se fokusirali na reforme na putu ka EU. Vijeće dalje ponavlja svoju nedvosmislenu opredijeljenost za EU perspektivu Bosne i Hercegovine kao jedinstvena, ujedinjena i suverena zemlja”, navedeno je u dokumentu sačinjenom 12. decembra u Briselu.

Vijeće poziva sve političke aktere u Bosni i Hercegovini da se suzdrže i odreknu provokativne retorike i postupaka koji izazivaju podjele, uključujući dovođenje u pitanje suvereniteta, jedinstva i teritorijalnog integriteta zemlje, te da prestanu veličati osuđene ratne zločince, kao i da aktivno promovišu pomirenje. .

„Vijeće sa zabrinutošću konstatuje sveukupni ograničeni napredak u reformama, ali pozdravlja nedavne korake koji su preduzeti, uključujući: usvajanje izmjena i dopuna Zakona o javnim nabavkama, usvajanje sveobuhvatne strategije upravljanja javnim finansijama na svim nivoima vlasti. , imenovanje četvorice nestalih sudija u Ustavnom sudu Federacije BiH, ratifikacija nekoliko sporazuma, uključujući programe Horizont i Kreativna Evropa, te Mehanizam civilne zaštite Evropske unije, kao i napredak u operacionalizaciji saradnju sa EUROPOL-om i usvajanje strategije za borbu protiv terorizma“, navodi se u dokumentu EU.

Bosna i Hercegovina bi, navodi se dalje, trebala poduzeti daljnje ustavne i izborne reforme kako bi osigurala ravnopravnost i nediskriminaciju svih građana, posebno provođenjem presude Sejdić-Finci.Vijeće ponavlja poziv na inkluzivan proces ograničenog ustavnog i izborne reforme, kroz istinski dijalog iu skladu sa evropskim standardima u cilju otklanjanja svih oblika nejednakosti i diskriminacije u izbornom procesu. Vijeće naglašava da se ne smije poduzeti nijedan zakonodavni ili politički korak koji bi učinio izazovom provedbu presude Sejdić-Finci i srodnih presuda Evropskog suda za ljudska prava ili bi dodatno produbio podjele.

Iako zabrinuto zbog nedostatka napretka, Vijeće dalje ohrabruje Bosnu i Hercegovinu da se pozabavi reformama koje imaju za cilj poboljšanje zakonodavnog i zakonodavnog institucionalnog okvira zemlje kako bi se uskladili sa zahtjevima članstva u EU, uključujući razvoj i usvajanje nacionalnog programa za usvajanje acquis EU.

Vijeće pozdravlja činjenicu da je zakonodavni i institucionalni okvir za osnovna prava u velikoj mjeri uspostavljen i donošenje akcionih planova za socijalno uključivanje Roma i prava LGBTI osoba. Poziva Bosnu i Hercegovinu da značajno intenzivira reformske napore u oblasti ljudskih prava, rodne ravnopravnosti i nediskriminacije, posebno uspostavljanjem nacionalnog preventivnog mehanizma protiv torture i zlostavljanja.

Vijeće žali zbog izostanka napretka u oblasti slobode izražavanja i medija, sigurnosti novinara, te poziva Bosnu i Hercegovinu da osigura odgovarajuće sudsko praćenje slučajeva prijetnji i nasilja nad novinarima i medijskim radnicima.

Vijeće očekuje od Bosne i Hercegovine da preduzme važne korake u reformi javne uprave osiguravajući profesionalnu i depolitiziranu državnu službu i koordiniran pristup kreiranju politika na nivou cijele zemlje.

Vijeće pozdravlja pozitivne korake poduzete u cilju poboljšanja upravljanja i koordinacije migracija, kao i njenog sistema azila, te ohrabruje Bosnu i Hercegovinu da odlučno nastavi svoj rad na uspješnom suočavanju s izazovima migracija. U tom kontekstu, Vijeće pozitivno konstatuje da je Vijeće ministara usvojilo zakonski prijedlog o kontroli granica i ohrabruje Bosnu i Hercegovinu da usvoji strategiju i akcioni plan o migracijama, poboljša usklađenost sa viznom politikom EU, kao i da ojača upravljanje granicom i zaključi statusni sporazum Frontexa sa EU.

Što se tiče ekonomskih reformi, Vijeće je zabrinuto da je zemlja još uvijek u ranoj fazi uspostavljanja funkcionalne tržišne ekonomije iu smislu njene sposobnosti da se nosi sa pritiskom konkurencije i tržišnim snagama u EU. Vijeće podsjeća na potrebu da se osigura poštivanje Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju (SSP) i redovni sastanci tijela SA.

Vijeće ohrabruje Bosnu i Hercegovinu da nastavi aktivno učestvovati u regionalnoj saradnji i dobrosusjedskim odnosima, prenosi politicki.ba.

(SB)

Oznake: EU