Vijesti 06.05.2019.

INVESTITORIMA NA RASPOLAGANJU ŠEST LOKACIJA Novi prostor za društvene sadržaje

ČITANJE: 2 minute

U namjeri da obezbijedi nove prostore za društvene sadržaje, Gradska uprava će ponuditi investitorima mogućnost da na šest lokacija u naseljima: Lazarevo, Obilićevo, Centar, Ada i Česma izgrade objekte u čijem prizemlju bi trebalo da budu vrtići, mjesne zajednice, ambulante ili sjedišta udruženja građana.

Riječ je o lokacijama koje se nalaze: između ul. Zmaj Ognjenog Vuka, Mojkovačke ulice i njihovih ogranaka; na uglu Ulica Vasilija Ostroškog i Hajduk Veljka; između ul. Cara Lazara, Brace Potkonjaka i rijeke Vrbas; uz ul. Palih boraca, uz ul. Petra Velikog i u ul. Nikole Pašića.

Ove lokacije obuhvaćene su prijedlogom odluke o donošenju Regulacionog plana za interpolaciju objekata društvenih sadržaja na užem području grada, koji će razmatrati odbornici na sjednici Skupštine grada 15. maja.

Planom je obuhvaćena i lokacija na uglu ulica Dragiše Vasića i Tina Ujevića u naselju Nova Varoš, koja je planirana da se uredi kao javna zelena površina.

-Lokacije koje će biti ponuđene za gradnju, nalaze se u vlasništvu Grada. Na njima se već nalaze objekti koji služe nekoj od tih namjena, kao što je baraka u naselju Lazarevo. Ako uspijemo u realizaciji ovog Plana, grad bi dobio nove prostore namijenjene za društvene sadržaje, a kojima bi bio riješen problem nedostatka istih u pojedinim naseljima – kazali su u Odjeljenju za prostorno uređenje, ističući da bi usvajanjem ovog dokumenta, planski bila omogućena realizacija ovog projekta kroz neki od modela finansiranja udruživanjem javnih i privatnih sredstava.

Po usvajanju Plana, lokacije će biti ponuđene potencijalnim investitorima putem javnog poziva.

Inače, za sam plan za interpolaciju objekata društvenih sadržaja na užem gradskom području vladala je velika zainteresovanost javnosti. U cijeli proces izrade ovog dokumenta, od početka, uz stručnu, bila je uključena zainteresovana javnost. Nacrt Plana bio je dva puta na javnom uvidu, tokom kojeg su stigli brojni prijedlozi i primjedbe koje su sagledane, analizirane, te u najvećoj mjeri uvrštene u plan kako bi se zajednički došlo do najboljeg rješenja za građane.