Politika 09.10.2015.

“Ipak ima načina za izjašnjavanje o referendumu”

ČITANJE: 1 minuta
referendum-u-rs
SNSD u Brčkom potpuno poštuje Nalog supervizora o zabrani organizovanja referenduma u distriktu, ali smatra da se može naći prostor za rješenje da državljani Srpske koji žive u distriktu ostvare pravo na izjašnjavanje ukoliko dođe do referenduma, izjavio je član Opštinskog odbora ove stranke u Brčkom Siniša Milić.

Tumačeći nalog supervizora o zabrani bilo kakvog referenduma u distriktu bez prethodne saglasnosti ovog autoriteta, Milić je rekao da je taj akt decidan i da se zabrana ne odnosi na organizovanje i sprovođenje referenduma van teritorije distrikta.

“Dakle, ja smatram da se u tim okvirima može naći način za izjašnjavanje državljana Republike Srpske iz Brčkog, pa ukoliko do referenduma dođe, njima će se omogućiti izjašnjavanje na osnovu odluke Narodne skupštine Republike Srpske, ali uz puno uvažavanje naloga supervizora”, rekao je Milić.

Prema njegovim riječima, jedan od mogućih načina da građani distrikta glasaju na referendumu, ukoliko do njega dođe, jeste i odlazak u susjedne opštine Republike Srpske.

On je podsjetio da je u Zakonu o referendumu i građanskim inicijativama Republike Srpske dato pravo na izjašnjavanje i građanima distrikta Brčko koji su državljani tog entiteta.

“Taj zakon predviđa da će u roku od 15 dana od stupanja na snagu Odluke o raspisivanju referenduma, komisija za sprovođenje referenduma stupiti u kontakt sa Vladom distrikta radi sklapanja sporazuma o sprovođenju referenduma na prostoru distrikta. Ali, ukoliko taj sporazum izostane, zakon predviđa da će komisija na drugi način urediti izjašnjavanje državljana Republike Srpske iz distrikta”, pojasnio je Milić.