Biznis 28.09.2021.

Ističe rok za uplatu druge rate poreza na nepokretnosti

ČITANJE: 1 minuta

Poreska uprava Republike Srpske obavještava poreske obveznike poreza na nepokretnosti da, za dva dana, 30. septembra ove godine, ističe rok za uplatu druge rate poreza na nepokretnosti za 2021. godinu.

S tim u vezi, pozivamo poreske obveznike da blagovremeno, u propisanom roku, izmire drugu ratu svoje obaveze po poreskom računu za 2021. godinu, kao i eventualno još uvijek neizmirene iznose po osnovu poreza na nepokretnosti iz prethodnih godina, te na taj način sebe ne dovedu u situaciju da im iznos za uplatu bude uvećan za troškove postupka prinudne naplate i kamate. Naime, Poreska uprava RS će intenzivirati aktivnosti na prinudnoj naplati ovog prihoda lokalnih zajednica, koristeći sve zakonski raspoložive mjere, od blokada računa, pljenidbe pokretne imovine do upisa hipoteka na nepokretnu imovinu, kao krajnje mjere naplate ove poreske obaveze.

Pored toga, Poreska uprava Republike Srpske poziva i sve one koji još uvijek nisu prijavili svoju nepokretnu imovinu, da to učine odmah, jer će neprijavljene nepokretnosti koje identifikuje Poreska uprava biti prijavljene po službenoj dužnosti, a vlasnicima uručeni poreski računi sa obračunatim kamatama i novčanom kaznom u iznosu od 500 KM do 1.500 KM za fizička lica, te od 1.000 KM do 3.000 KM za pravna lica, po neprijavljenoj nepokretnosti.

Cilj Poreske uprave RS svakako nije kažnjavanje poreskih obveznika već stavljanje svih poreskih obveznika u ravnopravan položaj, te iz tog razloga, na vrijeme, prije isteka roka, podsjećamo poreske obveznike poreza na nepokretnosti da izmire svoje eventualne obaveze.

(E.M)