Politika 24.09.2018.

ISTRAŽIVANJE STAVOVA GRAĐANA Dodik veći patriota, ali i veći vlastoljub od Ivanića

ČITANJE: 1 minuta

Agencija PRIME Communications sprovela je istraživanje kako građani Republike Srpske opažaju pojedine političare. U istraživanju je učestvovalo 1000 ispitanika, a primijenjena je tehnika usmenog intervjua, na osnovu unaprijed pripremljenog upitnika. Populacija reprezentovana istraživanjem je definisana kao opšta populacija Republike Srpske, starija od 18 godina. Primijenjen je više-etapni stratifikovani slučajni uzorak (moguća greška + – 3%).

Da je Milorad Dodik patriota smatra 31,3% stanovnika Republike Srpske, dok 20,1% za Mladena Ivanića kaže da je patriota. Da je Milorad Dodik vlastoljubiv smatra 27,2% građana ovog entiteta, dok 23,4% to isto misli za Mladena Ivanića. Mladen Ivanić (16,7%) je pošteniji od Milorada Dodika (12,2%).

Za 22,9% ispitanih građana Ivanić je prevrtljiv, dok to isto za Dodika tvrdi 16,8%. Prema mišljenju stanovnika Republike Srpske odlučnost je izraženija kod Dodika (29,5%), nego kod Ivanića (16,1%). Svaki treći stanovnik Republike Srpske smatra da je Dodik moćan, dok za Ivanića to misli 6,7% građana. Dodik je nadmen – smatra 17,4% građana Republike Srpske, dok Ivanića tako opaža 6,9% građana. Da je Mladen Ivanić bezidejan smatra 16,4% stanovnika Republike Srpske, dok to isto za Dodika misli 6,6% stanovnika ovog entiteta.

Istraživanje, koje je realizovao dr Srđan Puhalo, sprovedeno je u prvoj polovini septembra 2018 godine za potrebe internet portala Frontal.