Vijesti 06.01.2019.

ISTRAŽIVANJE Tek deset odsto zaposlenih u Gradskoj upravi bi prijavilo korupciju

ČITANJE: 2 minute

U Gradskoj upravi uradili su istraživanje o korupciji u toj instituciji u okviru Plana integriteta, a koje pokazuje da zaposlenima nedostaje svijest da prijave nezakonito ponašanje svojih kolega. 

Nakon izvršene obrade i analize upitnika koji su popunjavali zaposleni, a koji se odnosi na utvrđivanje radnih procesa pod prijetnjom od korupcije, utvrđeno je sljedeće:

– Kod pitanja „Da li treća lica pokušavaju da utiču na vaše odluke u svoju korist, suprotno vašim radnim obavezama?“, od 430 ispitanika, 79 ili njih 18,37 odsto je odgovorilo pozitivno, a 81,63 odsto je dalo negativan odgovor;

– Kod pitanja „Da li odluku u poslovnom procesu ikad donosite pod pritiskom nadređenih ili drugih zaposlenih?“, od 393 ispitanika, 81 ili njih 20,61 odsto je odgovorilo pozitivno, a ostali su dali negativan odgovor.

Na pitanje „Kako reagujete kad primjetite da jedan kolega/koleginica na svom radnom mjestu sebi omogućava određenu korist ili privilegiju?“ čak 27,83 odsto anketiranih reklo je da ne bi uopšte reagovali na ovu pojavu.

Od 345 ispitanika, najviše anketiranih, odnosno njih 37,68 odsto je odgovorilo da bi upozorili kolegu/koleginicu, dok je tek 10,14 odsto je odgovorilo da bi prijavili korupciju, a njih 24,35 odsto dalo je drugi odgovor.

– Analizom upitnika koji je popunilo 50 građana, utvrđeno je da trećina ispitanih građana nije zadovoljna radom zaposlenih i da nema povjerenja u njihov rad, na osnovu čega se kao rizik narušavanja plana integriteta izdvaja neefikasnost rada Gradske uprave- navodi se u Planu integriteta objavljenom na sajtu Grada.

Plan integriteta je inače interni antikorupcioni dokument koji sadrži skup mjera pravne i praktične prirode i kojim se sprečavaju i otklanjaju mogućnosti za različite oblike koruptivnog ponašanja i nepravilnosti u radu.

Plan je izrađen 2017. godine i nakon urađene analize, procjene stanja i mogućnosti za nastanak i razvoj korupcije, predložene su i mjere za smanjenje rizika. Prema ovom dokumentu, u Gradskoj upravi zaposlena su inače 764 radnika.

– Grad Banjaluka opredijeljen je da kroz ovaj plan integriteta primjenom prije svega preventivnih mjera, jača povjerenje korisnika usluga (građana) u vladavinu prava i zakona, te da sprovođenjem antikoruptivnih mjera spriječi i suzbije koruptivno djelovanje, te podigne nivo antikoruptivne politike na nivo evropskih gradova- poručili su nadležni.

Prijava korupcije

Prijava korupcije može da se podnese:

  • putem redovne pošte na adresu Gradske uprave Grada Banjaluka (Trg srpskih vladara 1) sa naznakom – Komisija za prijem, evidenciju i postupanje sa prijavama korupcije i drugim nepravilnostima;
  • putem elektronske pošte na adresu: [email protected]
  • u sanduče za prijavu korupcije koje se nalazi u prostorijama Gradske uprave;
  • usmeno na zapisnik kod službenog lica u Gradskoj upravi.