Vijesti 27.07.2021.

Istraživati stanje u Savezu je u interesu javnosti

ČITANJE: 8 minuta

Dana 22.07.2021.godine iz advokatska kancelarija Sajić Stojanka i Sajeć Aleksandra upućen je dopis portalu Banjaluka.net kojim kao punomoćnici Sportskog auto i karting saveza Reublike Srpske i Tanasić Milorada zahtjevate da na portalu Banjaluka.net objavimo demante određenih objava, čije ste naslove naveli u zahtjevu, iznoseći činjeničnu tvrdnju da su predmetne objave neistinite, da su konstrukcije, da je takvim objavama narušen ugled Sportskog auto i karting saveza Republike Srpske i Tanasić Milorada, te da je takvim radnjama imenovanim prouzrokavana šteta, a sve pozivajući se na Zakon o zaštiti od klevete Republike Srpske pri tome ne dostavljajući punomoć za zastupanje potpisanu od strane Tanasić Milorada i Sportskog auto i karting saveza Republike Srpske, niti bilo kakav validan dokaz koji pak potvrđuje vaše tvrdnje da je ugled navedenog saveza i Tanasić Milorada diskretovan i narušen kao ni činjenične tvrdnje da su imenovani pretrpjeli štetu.

Članom 32. Ustava Republike Srpske propisano je da građani imaju pravo da javno iznose mišljene o radu državnih i drugih organa i organizacija, da im podnose predstavke, peticije i prijedloge i da na njih dobiju odgovor.

Niko ne može biti pozvan na odgovornost niti trpjeti druge štetne posledice zbog javno izraženog mišljenja o radu državnih organa niti stavova iznesenih u predstavci, peticiji i prijedlogu.

Članom 6. Zakona o zaštiti od klevete propisano je da se neće se odgovarati za klevetu:

a) ako se radi o izražavanju mišljenja ili kada je izražavanje u suštini istinito;

b) ako je lice koje je navodno prouzrokovalo štetu bilo po zakonu obavezno iznositi ili pronositi izražavanje, ili iznositi ili pronositi izražavanje u toku zakonodavnog, sudskog ili upravnog postupka;

c) ako je iznošenje ili pronošenje izražavanja bilo razumno.

Naime, Auto Moto Savez AMS RS koji se pominje u vašem dopisu od 22.07.2021.godine predstavlja organizaciju sa javim olašćenjima, a sve shodno Zakonu o ovlašćenjima auto moto saveza Republike Srpske (Sl.Gl.RS 1/2009).

Javno ovlašćenje predstavlja pojam koji se upotrebljava kako bi se označilo pravo određene organizacije ili bilo kakvog drugog pravnog lica, kojima je zakonom ili na zakonu zasnovanom odlukom Skupštine povjereno vršenje javnih ovlašćenja, da određene odnose koji su povezani sa njihovom osnovnom djelatnošću uređuju primjenom metode dominacije istupajući sa jačom voljom obavezujući pojedince ili organizacije na određeno ponašanje u određenoj oblasti, a sve u interesu društvene zajednice i u skladu sa pozitivnim propisima.

Dakle, radi se o jednom od oblika vršenja funkcije vlasti na osnovu posebnih zakonskih ovlašćenja tako i na način da između termina „javno ovlašćenje“ i termina „vlast“ gotovo ne postoji razlika, a to iz razloga što se javna ovlašćenja manifestuju kroz oblike vlasti.

Auto moto savez Republike Srpske i sporstki auto moto savez Republike Srpske (SAMS RS) zaključili su ugovor kojim ugovorom su regulisali međusobne obaveze, prava i odgovornosti u obavljanju poslova javnih ovlašćenja i ovlašćenja u oblasti auto moto i karting sporta.

Predmetnim ugovorom AMS RS prenio je na SAMS RS pravo vršenja poslova javnih ovlašćenja i ovlašćenja u oblasti auto, moto i kartnig sporta iz Zakona o javnim ovlašćenjima AMS RS i to:

– izdavanje dozvole za održavanje auto-moto takmičenja na teritoriji Republike Srpske i licence za staze na kojima se održavaju takmičenja,

– izdavanje takmičarske dozvole i licence za učešće na auto-moto takmičenjima i

– izdavanje potvrde o ispravnosti vozila za učešće na auto-moto takmičenjima.

Ovako zaključen ugovor, kojim ugovorom se prenose Zakonom dodijeljena javna ovlašćenja na drugo pravno lice, a bez saglasnosti Narodne Skupštine Republike Srpske apsolutno je ništav, pa sve odluke, odobrenja, saglasnosti….donesene od strane Sportskog auto moto saveza Republike Srpske od momenta zaključenja takvog ugovora pa do danas, apsolutno si ništave i u pravnoj terminologiji predstavljaju „plod trule voćke“, a sva korist pribavljena od momenta zaključenja takvog ugovora ima se smatrati kao protipravno pribavljena imovinska korist.

Osvrćući se dalje na vaš zahtjev, vjerujući da imate ovlaštenje za upućeni dopis, a uvažavajući reputaciju vaše advokatske firme, zaključujemo da je gospodin Tanasić Milorad vama kao svom punomoćniku prezentovao niz neistina, skrivajući od vas stvarno stanje stvari, jer da ste u isto upućeni čvrsto vjerujemo da predmetni dopis koji je potpuno neosnovan, kao ozbiljna advokatska kuća nikada ne bi sačinili, ovjerili i otpremili, naročito ne nama kao portalu koji samo pronosi dostavljene informacije.

Naime, činjenica je da Sportski auto-moto savez egzistira od 2008.godine ali 04.05.2021.godine kod Osnovnog suda u Banja Luci zaprimljen je zahtjev od strane SAMS RS (Sportskog auto-moto saveza Republike Srpske) za upis promjena u jedinstvenom registru udruženja građana, koji upis promjena je odobren dana 13.05.2021.godine rješenjem Osnovnog suda Banja Luka broj F-1-15/08 kojim rješenjem je kao novi naziv Sportskog auto moto saveza Republike Srpske (SAMS RS) određen naziv Sportski auto i karting savez Republike Srpske ( (SAKS RS).

Kao neki od ciljeva udruženja u predmetnom rješenju navode se:

– Raspisuje prvenstvo RS i učestvuje u organizaciji auto i karting takmičenja

– Daje saglasnost za organizaciju takmičenja na teritoriji RS i saglasnost za nastup vozača na takmičenju van RS.

Shodno odredbama člana 6. Zakona o javnim ovlašćenjima Auto moto saveza RS navedene odredbe spadaju u nadležnost AMS RS i ne mogu biti u nadležnosti drugih udruženja niti se takve nadležnosti kao javna ovlašćenja mogu bez odluke Narodne Skupštine prenijeti u nadležnost drugih pravnih lica, kakve odluke u konkretnom slučaju nema.

Rješenje Osnovnog suda Banja Luka broj F-1-15/08 nije pravosnažno iz razloga što su na isto uložene dvije žalbe o kojima viši sud nije odlučio, pa samim tim ima se smatrati da Sportski auto i karting savez RS (SAKS RS) formalno pravno ne postoji i neće postojati sve do momenta dok predmetno rješenje Osnovnog suda Banja Luka broj F-1-15/08 ne postane pravosnažno, nego će egzistirati kao Sportski auto moto savez Republike Srpske (SAMS RS).

Pečat-ispava “Sportskog auto i karting saveza Republike Srpske – SAKS RS” mogao je biti izrađen samo od strane ovlaštenog pečatorezca, a na osnovu predočenog mu rješenja Osnovnog suda Banja Luka broj F-1-15/08 od 13.05.2021.godine snabdjevenog klauzulom pravosnažnosti, što u konkretnoj pravnoj stvari nije bio i nije mogao biti slučaj jer predmetno rješenje nije pravosnažno, pa kako posjedovanje i upotreba takvog pečata sa potpisom Milorada Tanasića na dokumentu kojim se raspisuje međunarodno takmičenje, osim povrede odredaba Zakona o ovlašćenjima auto moto saveza Republike Srpske, predstavlja i krivično djelo, izvještaj o istom podnesen je OKJT Banja Luka.

Auto moto savez Republike Srpske (AMS RS) shodno Zakonu o ovlašćenjima auto moto saveza Republike Srpske (Sl.Gl.RS 1/2009) predstavlja državni organ sa određenim funckijama vlasti, koje je te funckije vlasti neosnovano i nedozvoljeno prenio na Sportski auto moto savez Republike Srpske, kojem je čak nepravosnažnim rješenjem Osnovnog suda Banja Luka u obrazoženju istog očiglednom omaškom sudije dodijeljena i utvrđena funckija koja mu po zakonu pripada, pa tako nije moguće pominjati Auto moto savez RS , a da se ne pomene SAMS RS. Dakle, u konkretnoj pravnoj stvari, odnosno navedenim tekstovima radi se o javnom izražavanju mišljenja o radu državnih organa, a u skladu sa članom 32.Ustava Republike Srpske niko zbog toga ne može biti pozvan na odgovornost niti trpjeti druge štetne posledice.

Kao medij po zakonu smo bili obavezni da nepristrasno, transparetno i objektivno pronesemo mišljenje koje nam je od našeg izvora dostavljeno, a naročito zbog toga što se u konkretnoj stvari radi o radu državnih organa, tj.organa sa javnim ovlašćenjima, zakonodovanom, sudskom, upravnom i krivičnom postupku, pa shodno članu 32. Ustava RS i članu 6. Zakona o zaštiti od klevete Republike Srpske ne postoji pravni osnov nas pozivate na odgovornost.

Dakle, u konkretnoj pravnoj stvari radi se o pronošenju mišljenja, koje je razumno, potpuno, nepristrasno i objektivno, a shodno važećim imeprativnim propisima Republike Srpske i predočenim nam dokumentima, očigledno i istinito.

Kao medij, opet uvažavajući reputaciju vaše advokatske kuće, ističemo da sumnjamo da ste vi kao punomoćnik Tanasić Milorada i saveza koji „ne postoji“ (SAKS RS) dovedeni u zabludu i da ste upravo vi ne provjeravajući navode vašeg klijenta, nego istom slijepo vjerujući, nama uputili potpuno neosnovan dopis.

S dubokim poštovanjem prema vašoj kući, a u nadi da ćete shvatiti da je vaš dopis potpuno neosnovan, da se ipak radi o pronešenju dostavljenih nam provjerenih mišljenja, da sporstki auto i karting savez RS formalno pravno ne postoji nego da predmetni savez egzistira kao Sportski auto i moto savez RS, da je protiv gospodina Tanasić Milorada zaista osnovano podnesen izvještaj nadležnom tužilaštvu, da su sva pronesena mišljenja tačna i činjenicama potkrijepljena, da javnost istima nije obmanjena kako to navodite, da smo kao medij iste informacije ili mišljenja prenosili i da shodno Ustavnim i Zakonskim odredbama zbog toga ne možemo biti pozvani na odgovornost, srdačno vas pozdravljamo.

S poštovanjem,

Banjaluka.net

Oznake: karting