Politika 17.06.2021.

IVANKA MARKOVIĆ (SDS): Provjeru porijekla imovine početi od javnih funkcionera

ČITANJE: 2 minute

Svrha zakona o porijeklu imovine koji je SDS uputio u proceduru je da se izvrši konrola imovine i da se utvrdi poseban porez u stopi od 75% utvrđenu nelegalno stečenu imovinu. Srpska demokratska stranka je stanovišta da u provjeri zakonitosti sticanja imovine treba krenuti od javnih funkcionera – istakla je dr Ivanka Marković, članica Predsjedništva SDS, saopšteno je iz ove stranke.

„Imovina javnih funkcionera bode oči građanima koji imaju platu od 540 KM i ti ljudi jedva čekaju dan da Zakon o ispitivanju imovine stupi na snagu i da se nekome ko je imovinu stekao nelegalno, ta imovina oduzme. Takvim pristupom građani će postati svjesni ozbiljnosti primjene takvog zakona jer ako javne funkcionere ostavimo bez provjere a krenemo od tamo nekih nepoznatih ljudi, građani neće smatrati takav pristup ozbiljnim“ – istakla je Markovićeva.

Ona je istakla da je SDS-ov nacrt zakona obuhvatniji od zakona Kluba poslanika SNSD-a te da nacrt koji se nalazi u proceduri treba doraditi kako bi se nadležnim organima omogućilo lakše postupanje.

„Nacrt zakona koji je preložio SDS je sadržajniji, ima oko 44 člana dok nacrt SNSD-a ima samo 23 člana. Procedura oduzimanja imovine je detaljnije objašnjena u zakonu koji smo mi predložili narodnim poslanicima a sve sa ciljem da olakšamo Poreskoj upravi rad na otkrivanju takve imovine. SDS-ovim prijedlogom postavljena su vremenska ograničenja za postupanje i prema Poreskoj upravi i prema Tužilaštvu“ – pojasnila je Marković.

Ona je istakla da nije zagovornik da se imovina oduzima samo od trenutka kada je uvedena konvertibina marka tj. od 22.juna 1998. godine te da konrolom treba obuhvatiti i privatizacije obavljene po završetku rata te da kontrolu zakonitosti sticanja imoovine treba da se vratimo do 1992. godine.

„SDS je predložio da dio oduzetih sredstava kao nelegalna imovina ide u Fond za pomoć i poboljšanje položaja boraca, ratnih vojnih invalida i porodica poginulih boraca a drugi dio u Fond za obnovu i razvoj Republike Srpske. To se sredstva koja pripadaju građanima Republike Srpske a pogotovo onima koji su zaslužni za njeno stvaranje“ – poručila je članica Predsjedništva SDS.

Markovićeva je rekla da Poreska uprava mora već sad da se priprema za primjenu ovoga zakona.

„Poreska uprava već sada treba da ima kadar za primjenu opoga zakona. Neophodno je da oformiti i nezavisno tijelo sastavljeno od poslanika i vlasti i opozicije kojem će Poreska uprava podnositi izvještaj o provođenju Zakona o porijeklu imovine“ – kazala je Markovićeva.

(SB)