Politika 03.02.2016.

Izmjena krivičnog zakona posvađala poslanike

ČITANJE: 3 minute
skupstina poslanici
Poslanici iz Republike Srpske u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH iznijeli su stav da ne treba prihvatiti negativno mišljenje Ustavnopravne komisije o Prijedlogu zakona o izmjeni i dopuni Krivičnog zakona BiH, čiji su predlagači klubovi SNSD-a i SDS-a, sa čime nisu saglasne njihove kolege iz Federacije BiH /FBiH/.

Raspravu o predloženom brisanju odredbe koja se odnosi na pravno sankcionisanje neizvršavanja konačnih odluka Ustavnog suda BiH, Suda BiH ili Doma za ljudska prava, otvorila je poslanik SNSD-a Dušanka Majkić, ističući da je neprijatno iznenađena mišljenjem Komisije da predloženi zakon nije usklađen sa Ustavom i pravnim sistemom BiH.

Podsjećajući da je Krivični zakon nametnuo visoki predstavnik 2003. godine, ona je ocijenila nerazumnim da se izmjena jednog člana proglasi neustavnom.

-Možemo se dogovarati o principima, a o ustavnom osnovu nema rasprave- rekla je Majkićeva.

Prema njenim riječima, negativno mišljenje o postojanju ustavnog osnova i usklađenosti predloženog zakona sa pravnim sistemom BiH izglasali su članovi Komisije iz FBiH – entiteta koji ima veći broj neizvršenih odluka od Republike Srpske.

-Nije Republika Srpska ta koja ne izvršava odluke Ustavnog suda BiH- istakla je Majkićeva, ocijenivši da su poslanici iz Federacije u boljoj poziciji jer među sudijama Ustavnog suda sjede i neki bivši članovi SDA i troje stranaca.

U takvom odnosu snaga, dodala je Majkićeva, uvijek će biti moguće donijeti odluku po mjeri jednog, a protiv druga dva naroda.

Prema njenim riječima, problem je i dokazivanja individualne krivice za nesprovođenje odluka Ustavnog suda.

Kao primjer nepoštivanja odluka Ustavnog suda BiH, šef Kluba poslanika SDS-a Aleksandra Pandurević navela je nalog nekadašnjeg visokog predstavnika Kristijan Švarc-Šilinga, kojim se zabranjuje sprovođenje odluke Ustavnog suda BiH koja se odnosi na smjene koje su naredili visoki predstavnici.

Poslanik BPS-a Zaim Backović naveo je da u većini razvijenih demokratija kršenje ustava i nepoštivanje odluka Ustavnog suda BiH predstavlja najteži oblik krivičnog djela, na šta je replicirala Majkićeva, ističući da niko kao BiH nema predviđenu zatvorsku sankciju.

Šef Kluba poslanika SNSD-a Staša Košarac konstatovao je da Ustavni sud BiH ne donosi odluke koje su u interesu svih i da to vrlo često radi preglasavanjem, uz pomoć stranih sudija.

-Problem je kako te odluke provesti ako nisu u interesu onih koji žive ovdje. Postoje političke elite koje hoće međunarodni intervencionizam, odnosno prisutnost stranog faktora- dodao je Košarac.

Poslanik NDP-a Momčilo Novaković smatra da je sporno to što članovi Ustavnopravne komisije, od kojih su većina pravnici, tvrde da predloženi zakon nema ustavni osnov.

-To praktično znači da je zakon koji je u primjeni neustavan. Postavlja se pitanje -šta se dešava sa presudama koje su izrečene po tom zakonu?- upitao je Novaković, ocijenivši da je Ustavnopravna komisija u ovom slučaju postupila kao političko tijelo.

Prema njegovim riječima, vjerovatno će i ubuduće glasanje u ovoj komisiji imati politički karakter.

-Nije sporno da ljudi ne podržavaju zakon, to je njihovo pravo, ali je neshvatljivo ne glasati za ustavni osnov za izmjenu nekog zakona- dodao je Novaković.

Novakoviću su se usprotivili Damir Arnaut iz SBB-a i Željko Komšić iz DF-a, tvrdeći da, ako je zakon ustavan, to ne podrazumijeva da automatski svaka izmjena ima ustavni osnov.

-Ja sam govorio o konkretnom zakonu- odgovorio je Novaković, ističući da se predloženom izmjenom ne spori obaveznost sprovođenja odluka Ustavnog suda, već zatvorskog sankcionisanja za njihovo nesprovođenje.

(Agencije)