Vijesti 10.05.2019.

Izmjene u listi dokumentacije za odobrenje koncerata u Banjaluci

ČITANJE: 2 minute

Odjeljenje za privredu Gradske uprave Banjaluka obavještava organizatore muzičkih događaja da je došlo do izmjena u listi dokumentacije potrebne za dobijanje odobrenja za izvođenje muzičkog programa na masovnim skupovima.

Donošenjem odluke o uslovima i načinu održavanja javnih manifestacija, te korištenju audio i video pomagala u objektima i izvan njih, došlo je do određenih izmjena dokaza i dokumentacije koju organizator prilaže uz zahtjev za odobrenje za izvođenje muzičkog programa na masovnim skupovima.

Iz Odjeljenja navode da organizator treba da podnese zahtjev ovom odjeljenju, kojim traži odobrenje za izvođenje muzike na manifestaciji estradnog sadržaja, najkasnije sedam dana prije održavanja javne manifestacije.

Prema istoj odluci, zabranjeno je održavanje javnih manifestacija u periodu od 2.00 do 6.00 časova, ali gradonačelnik može zaključkom odobriti njihovo održavanje i u gore navedenom periodu, uz obavezu da organizator prethodno pribavi saglasnost Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske – Policijske uprave Banjaluka.

Od dokumentacije koja se prilaže uz zahtjev za izvođenje muzičkih programa na masovnim skupovima, obavezno je podnijeti ovjerenu kopiju rješenja o registraciji preduzetnika, privrednog društva ili drugog pravnog lica za obavljanje djelatnosti organizovanja manifestacija, ovjerenu kopiju lične karte lica ovlaštenog za zastupanje ili preduzetnika i ovjerenu kopiju primjerka javne manifestacije nadležnom organu /Policijskoj upravi Banjaluka/.

Uz zahtjev je potrebno priložiti i kopiju ugovora o angažovanju ustanove koja vrši mjerenje buke i podacima o predstavniku iste, koji će biti prisutan tokom trajanja javne manifestacije, te po nalogu komunalnog policajca ili ekološkog inspektora, vršiti mjerenje buke, zatim kopiju ugovora o davanju prostora na kojem se izvodi javna manifestacija na korištenje, zaključenog između davaoca prostora i organizatora manifestacije i dokaz o izvršenoj uplati komunalne takse za priređivanje estradnog sadržaja.

Iz Gradske uprave ističu da se za sva pitanja organizatori mogu obratiti blagovremeno Odjeljenju za privredu Gradske uprave Banjaluka.

(Srna)