Biznis 01.03.2019.

Izrada Četvrtog nacionalnog izvještaja o klimatskim promjenama

ČITANJE: 2 minute

Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP), u partnerstvu sa Ministarstvom za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske, je započeo implementaciju projekta „Izrada Četvrtog nacionalnog izvještaja o klimatskim promjenama (FNC) i Trećeg dvogodišnjeg izvještaja (TBUR) o emisijama gasova staklene bašte u skladu sa Okvirnom konvencijom Ujedinjenih nacija o klimatskim promjenama (UNFCCC)”. 

Cilj projekata je postizanje održivog razvoja bez daljeg ugrožavanja stanja životne sredine, odnosno omogućavanje ekonomskog rasta, uz istovremeno smanjenje rasta emisija gasova staklene bašte i prilagođavanje na negativne posljedice klimatskih promjena.

Aktivnosti neophodne da bi se izradili dokumenti Četvrti nacionalni izvještaj o klimatskim promjenama (FNC) i Treći dvogodišnji izvještaj (TBUR) o emisijama gasova staklene bašte, koji su i obaveza Bosne i Hercegovine prema UNFCCC, podrazumijevaju, između ostalih i sledeće aktivnosti:

-Izradu inventara gasova staklene bašte za period 2015-2018

– Identifikaciju prioritenih mjera prilagođavanja na klimatske promjene na osnovu analize ranjivosti u sektorima: poljoprivreda, upravljanje vodama, šumarstvo, biodiverzitet, ljudsko zdravlje, turizam, obalno područje i ažuriranih klimatskih modela u skladu sa IPCC scenarijima A1B, A2 i RCP8.5

– Identifikaciju prioritetnih mjera smanjenja emisije gasova staklene bašte na osnovu analize mitigacionog potencijala u sektorima: proizvodnja električne energije, centralno grijanje, poljoprivreda/ šumarstvo, saobraćaj i otpad u skladu sa mitigacionim scenarijima do 2050 (koristeći LEAP- Long Range Energy Alternatives Planning software)

Uz to, u okviru projekta će se:

– Ažurirati Strategija prilagođavanja na klimatske promjene i nisko-emisionog razvoja

– Izvršiti revizija utvrđenih doprinosa smanjenja emisija za BiH (NDC) i izraditi akcioni plan implementacije NDC-a za period 2020-2030

– Dati preporuke za sistem monitoringa, izvještavanja i verifikacije za mjere mitigacije i adaptacije na klimatske promjene

– Izraditi pilot studije o uticaju klimatskih promjena zdravlje i osjetljive ekosisteme

– Izraditi Gender studija – studija o različitim ulogama/potrebama muškaraca i žena pri sprovođenju mjera adaptacije i mitigacije

– Uraditi procjena potreba za nove tehnologije u sektorima vodoprivrede i poljoprivrede

Radionica  je zakazana 28.02. 2019. sa početkom u 12:00 časova u Administrativnom centru Vlade Republike Srpske

(ATV)