Biznis 02.01.2019.

Izrada novog informacionog sistema u šumarstvu

ČITANJE: 7 minuta
Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske Boris Pašalić rekao je u intervjuu Srni da će ovo ministarstvo u narednom periodu insistirati na izradi novog informacionog sistema u šumarstvu koji treba da obezbijedi kvalitetnije podatke, praćenje i kontrolu u svim segmentima poslovanja JPŠ “Šume Republike Srpske”.

“Na osnovu izrađenog projektnog zadatka predviđeni rok za izradu informacionog sistema je 18 mjeseci, od trenutka potpisivanja ugovora. Raspisana je javna nabavka za izradu. Objektivno je očekivati da se aktivnost realizuje u planskom periodu. Takođe, unaprijedićemo rad izvještajno-dijagnozne i prognozne službe /IDP/ tehnološkim usavršavanjem. Biće unaprijeđena mogućnost dijagnoze zdravstvenog stanja šuma i preventivnog djelovanja u zaštiti šumskih ekosistema sa ciljem sprečavanja velike ekološke i ekonomske štete”, istakao je Pašalić.

On je najavio da će biti uspostavljen sistem identifikacije zemljišnih parcela, sproveden proces identifikacije životinja kroz usavršavanje sistema kontrole kretanja životinja.

VAŽAN ZADATAK – ZAŠTITA DOMAĆE PROIZVODNJE

“Ostaje kao važan zadatak unapređivanje spoljnotrgovinskog poslovanja i zaštite domaće poljoprivredne proizvodnje i to je aktivnost koja će se sprovoditi u kontinuitetu, jer smo suočeni sa enormnim uvozom i uvozničkim lobijima i tome se treba oduprijeti svim raspoloživim mjerama koje stoje na raspolaganju na nivou zajedničkih organa u BiH.

S obzirom na obaveze BiH, definisane važećim sporazumima o slobodnoj trgovini sa EU, te CEFTA i EFTA sporazumom, kojim je, na principu slobodne trgovine, omogućen uvoz značajnih količina poljoprivrednih prehrambenih proizvoda, neophodno je kontinuirano jačanje mehanizama zaštite domaće proizvodnje u poljoprivrednom i prehrambenom sektoru”, pojasnio je ministar Pašalić.

Podsjetivši da su spoljnotrgovinsko poslovanje i zaštita domaće proizvodnje pod ingerencijom Ministarstva spoljne trgovine i ekonomskih odnosa BiH, Pašalić je naglasio da je činjenica da zaštita domaće proizvodnje nije na dovoljno visokom nivou što domaće poljoprivredne proizvođače dovodi u nekonkurentan položaj u odnosu na proizvođače zemalja u okruženju i EU.

Prema njegovim riječima, jedno od rješenja unapređenja konkurentnosti domaće poljoprivredne proizvodnje je putem unapređenja podrške pokretanju, proširenju i modernizaciji poslovanja porodičnih poljoprivrednih gazdinstava i drugih poslovnih subjekata koji se bave tom proizvodnjom.

“Cilj ove aktivnosti je da Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske, pokretanjem određenih inicijativa ka Ministarstvu spoljne trgovine i ekonomskih odnosa u Savjetu ministara, s jedne strane utiče na uređenje spoljnotrgovinskog poslovanja i zaštite domaće proizvodnje, a da s druge strane putem unapređenja podrške pokretanju, proširenju i modernizaciji poslovanja porodičnih poljoprivrednih gazdinstava, utiče na unapređenje konkurentnosti domaće poljoprivredne proizvodnje”, istakao je Pašalić.

Prema njegovim riječima, uređenje spoljnotrgovinskog poslovanja i zaštita domaće proizvodnje predstavlja jedan od vodećih principa Strateškog plana razvoja poljoprivrede i ruralnih područja Republike Srpske 2016-2020.

“Nastaviće se i rad na kreiranju IPARD operativne strukture, s obzirom na to da će se ispunjenjem ovog preduslova otvoriti mogućnost korišćenja EU fondova za ruralni razvoj”, najavio je ministar Pašalić u intervjuu Srni.

MINISTARSTVO ĆE NASTAVITI RAD NA PODSTICANJU POLJOPRIVREDNE PROIZVODNJE

Na pitanje koji su kratkoročni planovi Ministarstva u ovoj godini i na čemu će najprije raditi, Pašalić je rekao da će prevashodno raditi na stabilnom i redovnom ispunjavanju obaveza, odnosno podsticanju poljoprivredne proizvodnje, a zakon o podsticajima biće ključni dokument za ovu oblast.

“Rad na ovom zakonu će biti ključan, jer je on strateški, a mi smo već formirali stručnu radnu grupu koja će raditi na pripremi ovog zakonskog rješenja, tako da će u ovoj godini ići na usvajanje u Narodnu skupštinu Republike Srpske. Očekujemo i prijedloge naših partnera, čija smo mišljenja uijek uvažavali i uvažavaćemo i ubuduće, a to su udruženja poljoprivrednih proizvođača. Zato ćemo nastaviti razvijati dijalog sa našim proizvođačima o svim bitnijim pitanjima”, rekao je on.

Pašalić je dodao da je agrarni budžet u 2019. godini 71 milion KM, a ravnomjernijom raspodjelom budžeta nastojaće se da budu zadovoljeni svi proizvođači.

Govoreći o jesenjoj sjetvi u Republici Srpskoj, ministar poljoprivrede je rekao da je ona obavljena u otežanim uslovima, prije svega, zbog smanjene vlage u zemljištu, što je uzrokovalo veće troškove pri obradi zemljišta, neadekvatno pripremljen zemljišni supstrat za sjetvu, kao i relativno loš stepen ukorjenjavanja biljaka.

“Ovo je posebno izraženo na lakim, pjeskovitim zemljištima, dok je na težim, glinovitim zemljištima situacija značajno bolja u pogledu nicanja i gustine usjeva. Sve ovo je dovelo do manjeg obima sjetve u odnosu na planirani. Naime, od očekivanih 70.000 hektara pod ozimim usjevima, procjenjuje se da je sjetva obavljena na oko 60.000 hektara”, istakao je Pašalić.

Prema njegovim riječima, u strukturi ozime sjetve dominira pšenica, pri čemu je plan sjetve ove kulture za sezonu 2018/19 godina bio oko 45.000 hektara, a zasijano je manje od 40.000.

Pašalić je naveo da će precizniji podaci o obimu sjetve pšenice biti poznati do kraja januara, do kada proizvođači imaju rok da prijave zasijane površine pod pšenicom.

On je dodao da je o kvalitetu roda još rano govoriti, s obzirom na to da su usjevi trenutno u fazi mirovanja, a kvalitet pšenice zavisiće od agroekoloških uslova u periodu koji tek predstoji.

Kada je riječ o stanju na tržištu voća i povrća, Pašalić je rekao da je protekla sezona bila uspješna, da je nisu karakterisali loši vremenski i proizvodni uslovi, ali da su neki sektori bili na udaru zbog problema na tržištu, prije svega, na tržištu maline.

“Naime, ova kultura je doživjela ekspanziju u Republici Srpskoj u posljednjih nekoliko godina, ali i značajan pad otkupne cijene u zadnje tri godine. Sa druge strane neki proizvodi su traženi na tržištu i proizvođači bilježe veoma dobre rezultate u proizvodnom i u finansijskom smislu i ovdje, prije svega, mislim na proizvođače pojedinih vrsta povrća. Svakako da uvoz predstavlja problem.

Nevjerovatno je da se u uslovima kada na primjer imamo rekordno visoke prinose jabuke i veoma nisku cijenu, jabuka i dalje uvozi i to one sorte koje proizvode i naši proizvođači. Naravno, ovde se vraćamo na pitanje kvaliteta i konkurentnosti i stalno pokušavamo da našim proizvođačima sugerišemo da na prvo mjesto stave kvalitet, a ne kvantitet proizvedenog voća i povrća”, rekao je ministar Pašalić.

On ističe da će uvoza uvijek biti, ali treba sa jedne strane raditi na konkurentnosti domaćih proizvođača, a sa druge strane na stalnom pozivanju potrošača da prilikom kupovine prednost daju domaćim proizvodima.

Pašalić je naglasio da klasteri jesu dobro rješenje kada je u pitanju organizovanje unutar jednog sektora i Ministarstvo podržava klastere u poljoprivredi kroz redovne mjere podsticaja i kroz projekte.

“Upravo je u implementaciji značajan IFAD-ov projekat koji se bavi isključivo formiranjem klastera u najvažnijim granama poljoprivredne proizvodnje, između ostalog i voća i povrća”, dodao je on.

Pašalić je stanje u oblasti mljekarstva ocijenio izrazito povoljnim, prvenstveno zahvaljujući podršci Ministarstva u proteklom periodu, ali i stabilizaciji prilika na tržištu mlijeka i mliječnih proizvoda.

“Proizvodnja i otkup mlijeka rastu iz godine u godinu i u 2018. godini je otkupljeno oko 115 miliona litara mlijeka. Očekujemo da će trendovi u ovom sektoru biti povoljni i u narednom periodu”.

Govoreći o stanju u oblasti šumarstva, Pašalić je podsjetio da se trenutno potpisuju jednogodišnji ugovori između “Šuma Srpske” i drvoprerađivača za ovu godinu i naglasio da će Ministarstvo insistirati da se ugovaraju količine koje odgovaraju godišnjem etatu, odnosnu obimu eksploatacije, što ranijih godina nažalost nije bio slučaj.

“Dakle, tražimo od javnog preduzeća da ugovori one količine koje realno može isporučiti. Ovogodišnji etat je oko 2.070.000 kubika i ta će količina biti i isporučena. Treba naglasiti da smo početkom decembra 2018. godine usvojili i odluku o kriterijumima za izbor strateških kupaca šumskih drvnih sortimenata i sa njima će ‘Šume Srpske’ do kraja januara ove godine potpisati petogodišnje ugovore, što ovim važnim privrednim subjektima daje značajnu izvjesnost u poslovanju”, naglasio je Pašalić.

On je istakao da će jedna od najvažnijih aktivnosti u sektoru šumarstva u budućem periodu biti digitalizacija, čime će se stanje u ovoj oblasti značajno unaprijediti.

(atv)