Svijet 01.07.2021.

IZVJEŠTAJ STEJT DEPARTMENTA: BiH napredovala u borbi protiv trgovine ljudima

ČITANJE: 3 minute

State Department večeras je objavio svoj izvještaj o trgovini ljudima iz 2021. godine u kojem se pozitivnim ocjenjuju napori koje su zemlje širom svijeta, uključujući Bosnu i Hercegovinu (BiH), uložile u uklanjanju ovog modernog ropstva koje cilja na najugroženije u svakom društvu.

Sjedinjene Američke Države pozdravljaju sve veće napore koje je BiH pokazala u borbi protiv trgovine ljudima u odnosu na prethodno izvještajno razdoblje, uzimajući u obzir utjecaj pandemije COVID-19 na njen kapacitet.

Procijenjeno je da je Bosna i Hercegovina zadovoljila kriterije za napredovanje na tabeli State Departmenta na razinu 2. Razina 2 definira se kao ona gdje su zemlje čije vlade nisu u potpunosti ispunile zadatke u skladu sa minimalnim standardima Zakona o zaštiti žrtava trgovine ljudima iz 2000. godine, ali ipak ulažu značajne napore da se usklade sa tim standardima.

Napori BiH uključivali su jačanje snaga za borbu protiv trgovine ljudima raspodjelom sredstava za operativne troškove, proširivanjem članstva u udarnim snagama i stvaranjem mreže tužilaca i istražitelja kako bi se olakšala koordinacija.

Kako se dalje navodi, Republika Srpska (RS) izmijenila je zakon kako bi se povećala minimalna kazna trgovine djecom sa pet na 20 godina i proširio definiciju trgovine ljudima.

– Sudija iz Tuzlanskog kantona izrekao je dosad najvišu kaznu za prisilno prosjačenje djece, a Državna agencija za istrage i zaštitu (SIPA) uspostavila je operativni tim u četiri regionalna ureda. Vlada je povećala sveukupne napore za zaštitu žrtava identifikovanjem većeg broja žrtava, kombiniranjem domaćih i stranih fondova za žrtve i isplatom sredstava nevladinim organizacijama za borbu protiv trgovine ljudima, te izradom smjernica za standardizaciju pomoći žrtvama, posebno za djecu. Vlada je stvorila novu bazu podataka za standardizaciju prikupljanja podataka o žrtvama trgovine ljudima, uspostavila je 18 regionalnih nadzornih timova (RMT) koji će koordinirati napore u borbi protiv trgovine ljudima i pomogla je regrutovanju i obuci 25 romskih aktivista da se pridruže RMT-ima- navodi se u izvještaju,.prenijela je Američka ambasada u BiH

Međutim, BiH nije ispunila minimalne standarde u nekoliko ključnih područja.

– Država, RS i Distrikt Brčko (BD) nisu osudili nijednog trgovca ljudima, dok je Federacija Bosne i Hercegovine (Federacija) osudila manje trgovaca ljudima nego godinu ranije. Organi za provođenje zakona nastavili su redovno istraživati ​​trgovinu ljudima pod manjim djelima, dok su federalne sudije nastavile donositi kazne ispod minimalnih kazni. Provođenju zakona nedostajali su kapaciteti, resursi i tehničko znanje, što je ometalo njihovu sposobnost da vode efikasne istrage i krivični progon usmjereni na žrtve. Vlasti su opravdavale slučajeve potencijalnog prisilnog prosjačenja djece i prisilnog rada koji uključuju Rome kao tradicionalnu kulturnu praksu i običaje, a ponekad su djecu vraćale porodicama čak i kada su roditelji bili uključeni u njihovu eksploataciju. Pored toga, vladi nedostaju proaktivni napori na identifikaciji i kao rezultat toga, često su kažnjavane žrtve zbog nezakonitih radnji koje su trgovci ljudima nalagali, posebno prekršajnim prijavama za sitne zločine – ističu iz State Departmenta.

Svi nivoi vlasti u BiH trebaju nastaviti povećavati napore na punoj provedbi Nacionalne strategije za suzbijanje trgovine ljudima uskom koordinacijom, saradnjom i dodjelom odgovarajućih resursa.

– Sjedinjene Države će i dalje pomagati BiH u tim naporima. Nacionalna strategija trgovine ljudima u osnovi se odnosi na zaštitu žrtava i vladavinu zakona. Takođe se radi o institucijama koje bi trebale funkcionirati kako bi osigurale zaštitu i pravdu za žrtve i hapšenja i procesuiranje onih koji se bave groznim kriminalom trgovine ljudima – zaključeno je u izvještaju.

(SB)