Biznis 24.04.2019.

JAHORINA EKONOMSKI FORUM: Panel o aktuelnim trendovima u energetskom sektoru

ČITANJE: 3 minute

Ministar energetike i rudarstva Republike Srpske Petar Đokić izjavio je da globalna energetska tranzicija na obnovljive izvore energije ne može zaobići Srpsku.

“Svijet se pomjera ka obnovljivim izvorima energije, fosilni se sve više zanemaruju, ugalj i nafta prije svega”, rekao je Đokić na “Jahorina ekonomskom forumu 2019”.

On je podsjetio da cijeli svijet trpi negativne posljedice u vidu ogromnih klimatskih promjena uzrokovanih proizvodnjom električne energije iz fosilnih goriva.

Učestvujući na panelu posvećenom čistim energetskim tehnologijama, Đokić je naveo da je procjena da će Evropi do 2050. godine biti potrebno za 50 odsto više električne energije nego danas.

“Realno da se u toj velikoj tranziciji i mi nalazimo kao neko ko je vidljiv na toj mapi kao partner”, naglasio je Đokić.

On je zaključio da Republika Srpska mora ozbiljno pristupiti realizaciji zacrtanih ciljeva kada je riječ o prelasku na obnovljive izvore energije.

Predsjednik uprave IEE korporacije Borko Torbica podsjetio je da evropske direktive zahtijevaju smanjenje potrošnje mineralnih goriva i emisije štetnih gasova, te povećanje proizvodnja električne energije iz obnovljivih izvora.

Prema njegovim riječima, Republika Srpska ima značajan hidroenergetski potencijal, a potrebno je da značajno poveća proizvodnju električne energije iz vjetra i sunca.

Mirko Ilić iz globalne konsultantske kuće “Dilojt” Banjaluka istakao je da potencijalni investitori taže jednostavnost u poslovanju, bez administrativnih prepreka, te političku i ekonomsku bezbjednost.

“Sektor energetike u Republici Srpskoj vrlo je potentan u smislu investicija”, rekao je Ilić, podsjećajući da su neke velike investicije već počele, a da su neke u priremi.

Vršilac dužnosti generalnog direktora “Elektroprivrede Republike Srpske” Luka Petrović izjavio je da ogroman potencijal Srpske predstavljaju obnovljivi izvori energije iz kojih se u narednih 10 godina u elektromreži Srpske može očekivati hiljadu megavata električne energije vrijednosti 1,25 milijardi evra.

Petrović je na “Jahorina ekonomskom forumu 2019” istakao da je za realizaciju planiranih projekata u vezi sa korištenjem obnovljivih izvora energije u naredne tri godine potrebno 375 miliona KM.

Navodeći da su obnovljivi izvori energije nedovoljno istražen potencijal, Petrović je rekao da, osim proizvodnje električne energije iz vjetra, treba razmotriti i korištenje geotermalnih izvora i biomase.

On je na panelu posvećenom čistim energetskim tehnologijama precizirao da se rast proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora u prvom redu očekuju iz hidropotencijala rijeka Trebišnjice, gornjeg toka Drine, pritoke Drine – Bistrice, kao i Vrbasa i Bosne.

Petrović je naglasio da su projekti na rijeci Drini planirani zajedno sa Srbijom, sa kojom se dijeli hidroenergetski potencijal ove rijeke.

“Solarne elektrane moguće su na području Trebinja, a njihova planirana snaga je 100 megavata”, precizirao je Petrović i dodao da se treći segment proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora energije odnosi na vjetroelektrane čiji su procijenjeni potencijali viši od 300 megavata.

Petrović je dodao da se kada je riječ o postojećim termoelektranama u Republici Srpskoj teži smanjenju emisije štetnih gasova, a da se razmatra i korištenje gasa, kao i goriva iz otpada, što sada nije zastupljeno.

(Srna)

Oznake: Luka Petrović