Vijesti 06.11.2018.

JAVNA RASPRAVA Mještani Krupe tražili razvoj turizma i poboljšanje poljoprivrede

ČITANJE: 1 minuta

O Nacrtu Strategije razvoja grada Banja Luka za period 2018-2027. godina, večeras je održana javna rasprava sa mještanima Krupe na Vrbasu i okolnih naselja.

Strateške ciljeve, sektorske politike i druge aspekte koje predviđa nacrt ovog ključnog strateško-planskog dokumenta, prisutnim u objektu Osnovne škole „Vojislav Ilić“, predstavili su predstavnici Odjeljenja za lokalni ekonomski razvoj i strateško planiranje i Razvojnog tima za izradu Strategije.

Tokom rasprave, između ostalog, iskazano je interesovanje za razvoj poljoprivrede i poboljšanje konkurentnosti poljoprivrednih proizvođača i razvoj turizma i turističke infrastrukture u prigradskom i ruralnom području.

Nadležni su istakli da će strategija razvoja grada težiti ravnomjernom razvoju gradskih, prigradskih i ruralnih područja, putem adekvatnog urbanističkog planiranja, razvoja infrastrukture i dostupnosti kvalitetnih usluga i sadržaja za sve stanovnike Banje Luke.

Nacrt Strategije razvoja grada je na javnoj raspravi do 12. novembra, do kada svi zainteresovani mogu da upute svoje prijedloge, primjedbe i sugestije Odjeljenju za lokalni ekonomski razvoj i strateško planiranje putem elektronske pošte, na adresu: [email protected].

U cilju izrade što kvalitetnijeg prijedloga Strategije, sugrađani će imati priliku da svoje prijedloge iznesu i na javnim raspravama, i to sutra, 6. novembra, sa početkom u 17 časova u društvenom domu u Dragočaju i na završnoj 9. novembra u Banskom dvoru, takođe sa početkom u 17 časova.

Nacrt ovog dokumenta sa prilozima, kao i Plan provođenja javne rasprave objavljeni su na internet stranici Grada i možete ih pogledati ovdje.

Strategiju razvoja grada Banja Luka izradio je Razvojni tim Grada u okviru Projekta lokalnog integrisanog razvoja (LIR), koji predstavlja zajedničku inicijativu Evropske unije (EU) i Razvojnog programa Ujedinjenih nacija (UNDP).