Vijesti 27.05.2016.

Javne rasprave o nacrtima regulacionih planova

ČITANJE: 1 minuta

– o Nacrtu izmjene dijela Regulacionog plana “Jug 3” (odnosi se na k..č. br. 746/3, 746/9,744/5, dijelove k.č.br. 744/11, 746/1 i  746/8 k.o. BL 5) – sa početkom u 13 časova;

– o Nacrtu Regulacionog plana za prostor između Bulevara Vojvode Petra Bojovića, Bulevara Vojvode Živojina Mišića i rijeke Vrbas – sa početkom u 13.30 časova.

Javne rasprave biće održane u sali Skupštine grada (broj 33).

Nadležno Odjeljenje poziva stručnu javnost, predstavnike infrastrukturnih i drugih organizacija, kao i sva zainteresovana lica da prisustvuju javnim raspravama.

(Banjaluka.rs.ba)