Vijesti 01.09.2016.

Javni konkurs za sufinansiranje vantjelesne oplodnje

ČITANJE: 1 minuta

Grad Banjaluka raspisao je javni konkurs za dodjelu jednokratne novčane pomoći za sufinansiranje troškova jedne procedure asistirane reprodukcije-vantjelesne oplodnje.

Pravo na dodjelu jednokratne novčane pomoći može se ostvariti uz uslov da žena nije starija od 42 godine, da ima prebivalište na području grada Banje Luke u neprekidnom trajanju dužem od četiri godine prije podnošenja prijave na javni konkurs i da joj je u vezi sa planiranjem porodice priznato pravo na dvije procedure asistirane reprodukcije na teret sredstava Fonda zdravstvenog osiguranja Republike Srpske, a da su iste neuspjele.

Lica koja su jednom iz budžeta Grada ostvarila finansijsku podršku za ove namjene ili su u međuvremenu eventualno ostvarila potomstvo, nemaju pravo na dodjelu jednokratne novčane pomoći.

Javni konkurs ostaje otvoren do 30. septembra ove godine, a zahtjevi sa potrebnom dokumentacijom mogu se dostaviti na protokol Gradske uprave, u kancelariju broj 16, ili putem pošte, na adresu: Grad Banja Luka-Gradska uprava, Odjeljenje za društvene djelatnosti,Trg Srpskih vladara br.1,78 000 Banja Luka.

Za dodatne informacije zainteresovani se mogu obratiti Odjeljenju za društvene djelatnosti na telefon broj 051/244-444 lokali 710 i 712 ili direktno u kancelariji broj 24.

Više i javnom konkursu pogledajte ovdje.