Vijesti 20.03.2017.

Javni poziv za izbor prijedloga projekta za izradu dokumenta “Omladinska politika Grada Banja Luka 2018-2022. godina”

ČITANJE: 1 minuta

Grad Banja Luka je raspisao Javni poziv za izbor prijedloga projekta na osnovu kojeg će biti predložen način izrade dokumenta „Omladinska politika Grada Banja Luka 2018 – 2022. godina“.

Pravo učešća imaju sva pravna lica registrovana kod Osnovnog suda u Banjoj Luci, sa sjedištem u Banjoj Luci, koja imaju statutom, odnosno pravnim aktom, definisano strateško planiranje na izradi dokumenta omladinska politika.

Prijava projekta na Javni poziv, sa svom potrebnom dokumentacijom, podnosi se u zatvorenoj koverti lično u Gradsku upravu, kancelariju broj 14, radnim danima (ponedjeljak-petak), u vremenu od 8.00 do 15.00 časova, ili preporučeno poštom na adresu: Grad Banja Luka, Gradska uprava, Odjeljenje za obrazovanje, zdravstvo, omladinu i sport, Trg srpskih vladara 1, 78000 Banja Luka, sa naznakom: Javni poziv za izbor projekta koji obrađuje sprovođenje aktivnosti oko izrade dokumenta „Omladinska politika Grada Banja Luka 2018 – 2022. godina“).

Javni poziv je otvoren do 10. aprila 2017. godine.

Komkpletan teskt Javnog poziva možete pogledati ovdje.