Vijesti 04.08.2016.

Javni prevoz – vitalna gradska funkcija

ČITANJE: 4 minute

Skupština grada Banjaluka, usvojila je na 49. sjednici, koja je održana 28. jula, informaciju o javnom prevozu na području grada sa podacima o javnom prevozu invalidnih lica.

– Javni prevoz putnika je vitalna gradska komponenta od koje zavisi kvalitet života u gradu, te je nezamjenjiva funkcija u životu građana, privrede i gradskih aktivnosti uopšte. Sistem javnog prevoza putnika na području grada Banja Luka je veoma veliki i složen sistem koji se sastoji od 23 linije gradskog prevoza, ukupne dužine 212,24 km i 34 linije prigradskog prevoza, ukupne dužine 788,70 km. Sve linije su grupisane u pet grupa linija i opslužuje ih ukupno 106 vozila. Na mjesečnom nivou se realizuje oko 670.000 km, odnosno na godišnjem nivou oko osam miliona kilometara – kaže Slavko Davidović, šef Odsjeka za saobraćaj.

Sistem javnog prevoza putnika u toku godine funkcioniše sa dva režima redova vožnje i to: zimski i ljetnji režim. Ljetnji režim održavanja redova vožnje započinje krajem mjeseca juna i traje do sredine avgusta. U navedenom režimu nije ukinuta niti jedna linija već se radi o manjim korekcijama polazaka, zbog školskog raspusta i sezone godišnjih odmora, a ukupan broj polazaka, radnim danom, u oba smjera je sa ukupno 2.300 smanjen na 2.000 polazaka, odnosno za 15% na nivou cjelokupnog sistema, s tim da se ne redukuju polasci u jutarnjem i popodnevnom časovima koji služe za odlaske i dolaske s posla. Ove godine će ljetnji režim odvijanja saobraćaja trajati do 21. avgusta.

Nakon izmještanja terminala kod Medicinske elektronike, u martu je počelo sa radom parkiralište za autobuse “Malta”, koje dnevno opslužuje oko 200 polazaka te ujedno predstavlja i stajalište za ulaz / izlaz putnika za autobuse koji saobraćaju na prigradskim linijama koje su u nadležnosti Grada Banja Luka (Dragočaj, Gradina, Ramići, Potkozarje, Piskavica, Verići), i na linijama koje su u nadležnosti Privredne komore regije Banja Luka (Laktaši, Lamovita, Omarska, Slatina, Srbac, Gradiška i dr). Površina koja je tretirana projektnom dokumentacijom iznosi 5000 m2, s tim da površina koju zauzima izgrađeni parking iznosi oko 3500 m2, a kapacitet parkinga je 20 parking mjesta za autobuse. Na ulaznom dijelu, uz postojeću saobraćajnicu, izgrađen je jednostrani trotoar, a parking ima pješačku vezu sa Bulevarom srpske vojske preko stepenica i rampe za invalidna lica. Ulaz / izlaz autobusa je izveden odvojeno, a kretanje autobusa na parkingu je jednosmjerno. U okviru radova izgrađena je i javna rasvjeta. Ono što je bitno za korisnike javnog prevoza, odnosno za putnike, je da putnici ne moraju da pješače do novoizgrađenog parkinga odnosno terminala, već mogu da autobuse čekaju i na stajalištu “Pozorište” preko puta fabrike duvana, jer autobusi sa Malte, idu Ulicom kralja Petra I Karađerođevića, skreću desno kod stare zgrade Vlade, te opet desno u Ulicu I krajiškog korpusa i dalje prema Rosuljama nastavljaju dosadašnjom trasom.

Sa ciljem informisanja putnika svake godine se štampaju brošure redova vožnje, koja sadrži redove vožnje svih gradskih i prigradskih linija, mrežu linija gradskih i prigradskih linija, važnije telefone i ostale bitne podatke. Brošura se štampa u tiražu od 20.000 primjeraka, i besplatno se distribuira korisnicima javnog prevoza.

blbus

– Da bi se podigao kvalitet javnog prevoza u našem gradu urađena je aplikacija „BL BUS“, i to i za android i IOS platforme. Aplikacija sadrži redove vožnje gradskih i prigradskih linija, raspored stajališta na uličnoj mreži, pregled polazaka u realnom vremenu (polasci koji su prošli su sive boje, naredni polasci su plave boje, prvi sljedeći polazak je crvene boje), trase gradskih i prigradskih linija označene različitim bojama, pretraživanja po liniji ili po stajalištu, pregled linija i polazaka po stajalištima, kreiranje putovanja (na način da se unese početno i zadnje stajalište, na osnovu čega će biti prikazane linije koje se mogu koristiti, odnosno eventualna presjedanja), dostavljanja obavještenja putnicima (izmjena reda vožnje, promjena trase, obustave saobraćaja, preventivne medijske kampanje i drugo), direktno dostavljanja primjedbi, prijedloga i sugestija od strane putnika i drugo – kazao je Davidović i dodao da će u narednom periodu biti nastavljeno praćenje sistema javnog prevoza kao i da će se tražiti načini za dodatno unapređenje kvaliteta usluga.

Cijene karata

Ugovorom, koji je Grad potpisao sa prevoznicima, definisano je da besplatan prevoz u vozilima javnog gradskog i prigradskog prevoza imaju roditelji poginulih boraca i slijepa lica sa pratiocem. Takođe, popust prilikom kupovine mjesečnih karata imaju radnici, studeni i đaci, penzioneri, djeca poginulih boraca koja pohađaju srednju školu ili fakultet, supruge poginulih boraca koje nisu penzioneri i invalidi I i II kategorije. Postoje dvije vrste mjesečnih karata i to: mjesečne karte za jednu grupu linija i tzv.jedinstvene mjesečne karte koje važe na svim linijama. Takođe, moguće je kupiti i set od pet karata za pojedinačne vožnje koji košta šest KM. Cijena pojedinačne karte iznosi 1,4 KM.