Vijesti 29.11.2021.

JEDAN OD NAJVEĆIH PRAZNIKA U JUGOSLAVIJI: Na današnji dan đaci prvaci su postajali pioniri

ČITANJE: 1 minuta

U bivšoj Socijalističkoj Federativnoj Republici Jugoslaviji  današnji datum, 29. novembar, bio je veoma važan, a slavio se kao Dan republike i bio je jedan od najvećih državnih praznika.

Ovaj datum je ujedno i godišnjica drugog zasjedanja AVNOJ-a u Jajcu, održanog 29. novembra 1943. godine, kada su predstavnici partizanskog pokreta otpora proglasili federalni sastav Jugoslavije.

Na zasjedanju su donesene odluke ustavnog karaktera, izgrađeni su vrhovni državni organi nove Jugoslavije, a 29. novembar zapisan je kao datum stvaranja nove države.

Dan republike slavio se od 1945. godine i bio je jedan od najvećih praznika. Taj datum, mnogi kažu, predstavlja vizionarsko-sanjarsku odluku o federalnom uređenju Jugoslavije, a kraljevskoj vladi zabranjen povratak u zemlju.

 

Kao posebna odluka AVNOJ-a, Josipu Brozu Titu dodijeljena je tada titula maršala Jugoslavije.

Također, prema tadašnjem Zakonu o državnim praznicima, proslavljao se sa dva neradna dana.

Đaci prvaci su postajali pioniri, dijeljenja su ordenja, a u glavnim gradovima republika održavane su svečane akademije, pucani počasni plotuni. Nagrada AVNOJ-a ustanovljena je 1964. godine, a dobijali su je intelektualci, istaknuti građani, radnici i seljaci…

(N.S)