Vijesti 16.03.2017.

Jednoglasna podrška kandidaturi Banjaluke za evropsku prijestonicu kulture

ČITANJE: 3 minute

Skupština grada Banja Luka je, na sjednici održanoj 15. marta ove godine, jednoglasnom podrškom odbornika, usvojila odluku o kandidaturi za učešće našeg grada u programu „Evropska prijestonica kulture (EPK) 2024. godine“. Priprema i izrada potrebne dokumentacije za kandidaturu Banje Luke odvijaće se do 2020. godine, kada se očekuje proglašenje tri evropske prijestonice kulture za 2024. godinu. 

Planirano je da u 2018. godini, Skupština grada razmotri i usvoji strategiju razvoja kulture Grada Banja Luka koja je povezana sa razvojnom Strategijom Grada Banja Luka, a koja je jedan od uslova za učešće Banje Luke u programu „Evropska prijestonica kulture 2024. godine“.

Grad Banja Luka će podnijeti prijavu 2018. godine kada Evropska komisija objavi zvanični poziv, a Odlukom je predviđeno i davanje ovlašćenja gradonačelniku Igoru Radojičiću da formira tim za pripremu i učešće u ovom programu.

– To je jako dobar i krupan projekat koji bi trebalo cijelu oblast kulture da podigne na viši nivo u nizu narednih godina. Pred nama je osam godina velikog posla – rekao je juče gradonačelnik Radojičić o kandidaturi Banje Luke za EPK.

Za proces apliciranja potrebno je preduzeti niz pripremnih aktivnosti među kojima su formiranje radnog tima za provođenje projekta, pokretanje aktivnosti za izradu startegije kulture Grada kao jednog od preduslova prijavljivanja/apliciranja za program EPK. Tim aktivnostima dugoročno i strateški će se planirati razvoj kulture Banje Luke, a gradske vlasti pokazaće interes za oblast kulture kao značajnog sektora koji povezuje urbani razvoj, turizam i obrazovanje kao važne segmente lokalnog razvoja.

Grad koji ponese naslov evropske prijestonice kulture nastojaće svojim aktivnostima poboljšati obim, raznolikost i evropsku dimenziju svoje kulturne ponude, uključujući i međunarodnu saradnju; proširiti pristup i učešće u kulturi; ojačati kapacitet svog kulturnog sektora i njegovu povezanost sa drugim sektorima, te podići svoj međunarodni ugled.

Svojim kandidaturom za EPK 2024. godine, Banja Luka bi potvrdila epitet grada koji njeguje evropske vrijednosti. Nakon nekoliko održanih sastanaka na kojima su predstavljene mogućnosti lokalnih zajednica u BiH da uzmu aktivnije učešće u projektu EPK, Grad Banja Luka je dobio podršku kulturnih subjekata grada za prijavu za učešće u ovom najznačajnijem programu Evropske unije u oblasti kulture.

– Imajući u vidu i činjenicu da su neki gradovi u Bosni i Hercegovini (Mostar, Bijeljina, Trebinje i Tuzla) iskazali interesovanje za učešće u projektu EPK, a da je Zenica već donijela odluku o pokretanju inicijative učešća, smatramo da bi bilo veoma značajno opredijeliti se za učešće Grada Banje Luke u ovom važnom projektu. Prema procjenama, aplikacija za kandidaturu bi trebalo da bude podnesena u martu 2018. godine. Proglašenje tri evropske prijestonice kulture 2024. trebalo bi da bude u oktobru 2019. godine, a najkasnije do početka 2020. godine, od kojih je jedan grad iz Austrije, jedan iz Estonije, a jedan iz zemlje kandidata/potencijalnog kandidata za ulazak u Evropsku uniju – kažu u Odjeljenju za kulturu, turizam i socijalnu politiku.

(Gradska uprava Banjaluka)