Vijesti 21.12.2017.

Jelica Predojević-Samardžić: Donatorsko veče ujedinjuje nas u dobrim željama

ČITANJE: 3 minute

Zahvaljujući donatorskim večerima “S ljubavlju hrabrim srcima” pružena je pomoć mnogim oboljelim mališanima i smatram da je ovo tradicija koja treba da se njeguje i nastavi jer nas ona sve ujedinjuje u dobrim željama.

Istakla je ovo šef Odjeljenja dječije hematoonkologije Klinike za dječije bolesti Univerzitetskog kliničkog centra RS Jelica Predojević-Samardžić, koja već godinama svesrdno podržava donatorske večeri.

– U Klinici za dječije bolesti UKC-a dugi niz godina organizovali smo Nikoljdanski koktel i uspjeli putem donacija obezbijediti mnoge dijagnostičke aparate. Ovogodišnje donatorsko veče, koje se održava 27. decembra pod pokroviteljstvom predsjednika RS Milorada Dodika, koncipirano je tako da pruži pomoć svoj oboljeloj djeci iz Srpske – rekla je Predojević-Samardžić.

GLAS: Koliko oboljelim mališanima znači osnivanje Fonda solidarnosti za dijagnostiku i liječenje oboljenja, stanja i povreda djece u inostranstvu kome je posvećeno ovogodišnje donatorsko veče?

PREDOJEVIĆ-SAMARDŽIĆ: Nadam se da tih upućivanja neće biti mnogo i da će što manje djece obolijevati od malignih bolesti. A i onda kada se to desi, da nije toliko komplikovano da zahtijeva liječenje u inostranstvu. Postojanje Fonda solidarnosti omogućiće ovakav vid liječenja kada za to budu postojali stručni razlozi.

GLAS: Da li se broj djece oboljele od malignih bolesti povećava i šta je po Vašem mišljenju razlog tome?

PREDOJEVIĆ-SAMARDŽIĆ: Rezultati praćenja obolijevanja od malignih bolesti u Evropi ukazuju da se na godišnjem planu učestalost povećava za oko jedan odsto. Zagađenost životne okoline, stil života, prehrana, epidemiološka situacija sa virusnim infekcijama su faktori koji su odgovorni za to, a bolja dijagnostika i veće medicinsko znanje doprinose otkrivanju oboljelih.

GLAS: Koliko djece se trenutno liječi na Odjeljenju dječije hematoonkologije i kolika je uspješnost izlječenja?

PREDOJEVIĆ-SAMARDŽIĆ: Trenutno na odjeljenju boravi 11 djece. Na uspješnost liječenja malignih bolesti utiču mnogi faktori, te zbog toga bogate i razvijene zemlje imaju i bolje rezultate u liječenju. Ipak, mislim da su napori učinjeni u RS u posljednjih petnaestak godina značajno poboljšali situaciju u ovoj grani medicine. Mi smo danas član internacionalne kooperativne grupe za liječenje leukemija, što nam daje mogućnost pristupa novim naučnim saznanjima.

GLAS: Koje su najčešće dijagnoze sa kojima dolaze djeca na Odjeljenje dječije hematoonkologije?

PREDOJEVIĆ-SAMARDŽIĆ: Najčešća dijagnoza na našem odjeljenju je bolest uvećanih limfnih čvorova. Te bolesti nisu uvijek u vezi sa malignim oboljenjima i zapravo su najčešće u vezi sa infekcijama. Osim toga, česte dijagnoze su različite vrste anemija i poremećaja zgrušavanja krvi. Najčešća maligna bolest zbog koje se mališani liječe na našem odjeljenju je akutna limfoblastna leukemija.

GLAS: Šta je za Vas najteže u procesu liječenja mališana?

PREDOJEVIĆ-SAMARDŽIĆ: To je težak i kompleksan posao, vrlo stresan i zahtijeva ogromnu odgovornost. Sa kolegama i saradnicima na odjeljenju prolazimo veoma teške trenutke. To je sastavni dio našeg posla i kao profesionalci se moramo sa tim nositi. Teški i delikatni trenuci su kada se roditeljima mora saopštiti dijagnoza maligne bolesti.

Podrška

GLAS: Koliko je važno da oboljela djeca i njihovi roditelji imaju podršku društva?

PREDOJEVIĆ-SAMARDŽIĆ: Podrška okoline je veoma važna. Sa aspekta savremene pedijatrije, onkološko liječenje djece je jedno od najkompleksnijih i razvijenost zdravstvenog sistema, kao i društveno blagostanje jedne zemlje veoma utiču na uspješnost izlječenja. Izuzetno je važna i mogućnost savremene dijagnostike, te da su kvalitetni lijekovi dostupni u svakom trenutku. Osim toga, bitna je i edukovanost kadra, specifično usmjerenje prema dječijoj hematologiji i onkologiji, adekvatni uslovi liječenja i psihosocijalna podrška.

(Glas)