Vijesti 22.06.2021.

JPŠ ŠUME RS: Premijer ne vrši pritisak i ne favorizuje kupce, već insistira na podjednakoj isporuci

ČITANJE: 2 minute

Povodom navoda koji koji su pojavili u medijima, a u vezi sa protestima radnika preduzeća „Savox“ d.o.o. Milići, koji dovode u pitanje politiku prodaje u JPŠ „Šume Republike Srpske“ a.d. Sokolac, ovim putem želimo da informišemo javnost da je kupac „Savox“ d.o.o. Milići dugogodišnji kupac sortimenata Javnog preduzeća i u tom periodu smo imali korektnu saradnju i eventualne probleme oko isporuke rješavali smo zajednički. Količina ugovorena sa pomenutim kupcem za ovu godinu iznosi 11.500 m3 trupaca četinara, saopšteno je iz JPŠ Šume RS.
.
– Ističemo da je u pitanju kupac koji ima potrebe za izuzetno kvalitetnim trupcima smrče prve kvalitetne klase i do 60% i što manje treće klase u odnosu na ukupnu ugovorenu količinu. Ovo ističemo iz razloga što je praksa da se sa kupcima potpisuju ugovori gdje je omjer prve, druge i treće klase 30 – 40 – 30 procenata.

Procenat isporuke prema pomenutom kupcu je manji zbog loših vremenskih uslova koji su direktno uticali na smanjenu proizvodnju u prethodnom periodu. Šumskim gazdinstvima naloženo je da urade plan sustizanja otpreme kako bi se do kraja tekuće godine u potpunosti realizovali potpisani ugovori.

Naglašavamo da Javno preduzeće prodaju šumskih drvnih sortimenata vrši na osnovu potpisanih ugovora, a u skladu sa izvršenjem Proizvodno-finansijskog plana za tekuću godinu i raspoloživim količinama šumskih drvnih sortimenata, te da navodi o „namještanju prodaje trupaca podobnima“ nisu tačni.

Ovim putem demantujemo navode da predsjednik Vlade Republike Srpske vrši bilo kakav pritisak na Javno preduzeće u smislu favorizovanja pojedinih kupaca, već konstantno insistira na podjednakoj isporuci sortimenata svim kupcima i što bržem rješavanju problema kada dođe do istih – zaključuju u JPŠ Šume RS.

(SB)

Oznake: JPŠ Šume RS