Politika 10.10.2022.

Kalinić: Birački odbori zaštićeniji od CIK-a

ČITANJE: 3 minute

Već nedelju dana je proteklo od kako je narod glasao na opštim izborima u BiH a da konačni rezultati još nisu saopšteni zbog brojnih nepravilnosti. Prema saopštenjima CIK najvće nepravilnosti su se dešavale, u najvećem broju, u biračkim odborima.

Davno je Staljin rekao:”Nije važno ko kako glasa, nego ko broji glasove!”.

Poznato nam takođe, da demokratski proces podrazumeva transparentnost rada svih institucija! Imamo li transperantnost u radu biračkih odbora pri brojanju glasova?!

Sledstveno, stranka NAŠA PRIČA REPUBLIKA SRPSKA postavlja pitanje CIK-u i svim institucijama: zašto rad biračkog odbora nije transparentan i javan poput sjednica CIK-a?!

Začuđuje činjenica da niko od političkih aktera, do sada, nije uočio da narod ima priliku da sve sjednice CIK-a prati uživo, vrlo transparentno, kada raspravljaju o potvrđivanju lista kandidata, o ispunjenosti uslova kandidata za izbore.

Pozdravljamo takav pristup i direktan prenos sjednica CIK-a!

Međutim, postavlja se pitanje, zašto se to isto ne dozvoli i kada su birački odbori i posmatrači u pitanju?!

Glasački listići ne sadrže ime i prezime glasača, dakle anonimnost glasanja pri brojanju glasova je zagarontovana, čak i kada se snima!

Po završetku glasanja, kada birački odbori zatvore biračka mesta, mora se dozvoliti članovima biračkih odbora i posmatračima mogućnost da fotografišu i snimaju proces brojanja glasačkih listića, jer je to prva tačka u kojoj nastaju nepravilnosti. Ukoliko bi se dozvolio takav transparentan način brojanja glasova, slikanja izvornog zapisnika, tačno bi i narod i organi koji brinu o regularnosti izbornog procesa, znali ko je počinilac krivičnog djela prilikom brojanja i unosa glasova u izvorni zapisnik biračkog odbora. Fotografisanjem izvornog zapisnika otklanja se i mogućnost da u transportu glasačkih listića neko zamijeni glasove u vrećama, što smo imali priliku, da posredstvom medija, vidimo da se dešavalo. Takođe, svaka druga nepravilnost poput uzroka velikog broja nevažećih listića, neadekvatnih pečata i slično, bila bi otklonjena.

Sledstveno, suština regularnosti izbornog procesa, kada je reč o biračkim odborima, počinje uvođenjem zakonske mogućnosti da članovi biračkog odbora i posmatrači imaju pravo da slikaju i snimaju proces brojanja glasova. Tu je ključ otklanjanja velikog broja problema koje sada ima CIK.

Ukoliko opozicione stranke zaista žele da odbrane volju naroda iskazanu na izborima, oni će:
1. Odbiti verifikaciju poslaničkih mandata za Narodnu Skupštinu i time automatski neće postojati mogućnost konstituisanja ni zakonodavne ni izvršne vlasti.
2. Podržati inicijativu stranke NAŠA PRIČA REPUBLIKA SRPSKA da se obezbjedi zakonska mogućnost transparentnog rada biračkih odbora, upotrebom fotografisanja i snimanja procesa brojanja glasova, posle zatvaranja biračkih mesta, od strane članova biračkih odbora i posmatrača na biračkim mjestima.
3. Zahtijevati ponavljanje izbornog procesa na svim nivoima vlasti, a ne samo za predsjednika Republike Srpske.

Ukoliko opozicione stranke ne podrže ovu inicijativu stranke NAŠA PRIČA REPUBLIKA SRPSKA, koja omogućava da narod, kao nosilac suverenosti, zaštiti svoju volju iskazanu u izbornom procesu, to će biti znak da opozicione stranke nisu iskrene u odbrani narodne volje, nego sitnospstveničkih interesa koje realizuju kroz finansijsku naknadu iz budžeta za poslaničke mandate.

Gospodo iz opozicije, izvolite rješenje problema zbog kojeg narod šetate po ulici!

Prof. dr Zoran Kalinić
Predsjednik opozicione stranke
NAŠA PRIČA REPUBLIKA SRPSKA