Politika 17.10.2022.

KALINIĆ: Kandidatski status za članstvo BiH u EU znači ukidanje prava konstitutivnim narodima?!

ČITANJE: 4 minute

Raduju se političari, kako vlast tako i tzv. opozicija, što će BiH po ubrzanoj proceduri dobiti status kandidata za članstvo u EU. Zašto se raduju? Da li su rekli narodu šta to znači i šta će BiH morati da ispuni – pita prof. dr Zoran Kalinić, predsjednik opozicione stranke NAŠA PRIČA REPUBLIKA SRPSKA.

– EU neće odustati od prvobitnih zahtjeva definisanih u 14 tačaka, među kojima je i zahtjev za izmjenu ustavnih odredbi koje daju, kako u EU kažu, ekskluzivna prava konstitutivnim narodima, Bošnjacima, Srbima i Hrvatima, prilikom imenovanja u sve tri grane vlasti.

Primjera radi, to znači da se u Ustavu BIH briše član IV, stav 1 i 2 koji definišu način konstituisanja Doma naroda po principu zastupljenosti sva tri konstitutivna naroda. Takođe, odredba Ustava, u vezi sa imenovanjem u ministarski savjet morala bi da se briše.

Da li je narod saglasan sa tim?!

Zašto niko od političara ne kaže predstavnicima EU da to nisu nikakva “ekskluzivna” prava konstitutivnih naroda, nego prava naroda proizašla iz Dejtonskog sporazuma?!

Političari se kunu u Dejtonski sporazum istovremeno podržavajući dobijanje statusa kandidata za pristupanje EU, uz uslov koji krši Dejtonski sporazum i ODUZIMA narodima njihovo zagarantovano pravo po principu konstitutivnosti?!

Nude nam, između ostalog, ukidanje kancelarije OHR-a uz uslov rješavanja pitanja državne i vojne imovine.

Ovo da nije žalosno bilo bi smiješno.

Evo i zašto:

Dejtonskim sporazumima, Aneksom 10, formulisano je postojanje i status visokog predstavnika u BIH, kao punomoćnika stranaka potpisnica Sporazuma, ali se njegovo imenovanje, prema međunarodnom pravu, vrši na NEZAKONIT NAČIN!

Visokog predstavnika u BiH je imenovao Savjet za sprovođenje mira, sačinjen od predstavnika država koje su same sebe ovlastile da imenuju Visokog predstavnika. Savjet za sprovođenje mira NIJE imenovala ni Skupština UN, ni Savjet bezbjednosti UN, te se postavlja pitanje odakle Savjet za sprovođenje mira, crpi svoj pravni legitimitet i legalitet?!

To je suštinsko pitanje sa aspekta međunarodnog prava, te bi političari u EU prvo to trebali da nam objasne.

Savjet nema uporište u međunarodnom pravu, NE može kreativno da tumači niti da dopisuje međunarodni ugovor, sledstveno NEMA pravni osnov ni da proglašava bilo kakva ovlašćenja za visokog predstavnika u BiH, kao što je to učinjeno na tzv. bonskom zasjedanju Saveta za sprovođenje mira (decembar 1997. godine) kada su doneseni zaključci koji se tiču visokog predstavnika (tzv. bonska ovlašćenja).

Gospodo u EU, sa aspekta međunarodnog prava, vi imate u skladu sa međunarodnim pravom, samo kancelariju OHR kao fizički prostor oivičen zidovima, ali ne i Visokog predstavnika, jer je imenovan na nezakonit način. To se odnosi na sve Visoke predstavnike do danas, koji su imenovani na nezakonit način.

Dakle, vi nama nudite da ukinete kancelariju OHR, kao fizičku prostoriju, pošto Visoki predstavnci svakako nisu imenovani na zakonit način, uz uslov da se Republika Srpska odrekne svoje imovine? Zar ne?

Baš ste vickasti.

Stranka NAŠA PRIČA REPUBLIKA SRPSKA vas pita: kako se niste sjetili da zahtijevate, da se iz Ustava BiH izbriše stav koji omogućava nadnacionalnom sudu da imenuje strane državljane u sastav sudija Ustavnog suda?!

Da li je to po EU standardima da vam strani državljani budu sudije u Ustavnom sudu?!

Još jedno pitanje za vas u EU:

Šta kaže međunarodno pravo, da li su dejtonski sporazumi mirovni ili okupacioni po svojoj prirodi?!
Da li znate da mirovni ugovori imaju za cilj da razriješe pravne situacije, koje su proizašle iz rata, kao i status ugovora zaključenih prije izbijanja neprijateljstava.

U tom smislu, kao ugovorna strana morala bi da se pojavi Jugoslavija kao jedini subjekt, a sa druge strane države potpisnice i garanti Ugovora kojima su utvrđene granice Jugoslavije: Sen-Žermenskog i Nejskog iz 1919. godine, Trijanonskog , Rapalskog i ugovora potpisanog u Sevru 1920.god., Rimskog ugovora iz 1924., Protokola potpisanog u Firenci 1926.god. i Mirovnih ugovora iz 1947., kojima je okončan Drugi svetski rat.

Tim ugovorima nisu utvrđene samo granice, nego je i opredijeljen status Jugoslavije kao subjekta međunarodnog prava.

U toj funkciji, Jugoslavija se pojavila kao osnivač Društva naroda, Ujedinjenih nacija i svih univerzalnih međunarodnih organizacija. Ti ugovori nisu bili predmet razmatranja ni na jednom međunarodnom skupu, nisu poništeni niti osporeni, pa se po svim pravnim kriterijumima mogu smatrati važećim!

Šta kažete na to, gospodo iz EU, vi se zalažete za poštovanje prava, zar ne?

Za sada toliko.

Zahvaljujemo vam na “velikodušnoj ponudi”, ipak je bolje da sačuvamo svoj narod od nestanka, nego da uđemo u ekonomski poniruću EU – zaključuje Kalinić.

Oznake: Naša priča RS