Biznis 14.09.2020.

KAPITALNE INVESTICIJE: UO Kompenzacionog fonda odobrio pet miliona maraka za poljoprivrednike

ČITANJE: 2 minute

Upravni odbor Kompenzacionog fonda Republike Srpske upoznao se danas, na 6. sjednici, održanoj u Banjaluci, sa Informacijom o sufinansiranju kapitalnih investicija u poljoprivrednoj proizvodnji.

Upravni odbor Kompenzacionog fonda odobrio je isplatu sredstava u ukupnom iznosu do 5.000.000,00 KM za potrebe sufinansiranja kapitalnih investicija u poljoprivrednoj proizvodnji, a u svrhu finansijske pomoći proizvođačima i prerađivačima za saniranje posljedica izazvanih virusom korona (SARS-CoV-2), saopšteno je iz Biroa za odnose s javnošću Vlade RS.

Upravni odbor Kompenzacionog fonda Republike Srpske upoznao se sa Informacijom o poslovnim subjektima koji u skladu sa Uredbom o poreskim mjerama za ublažavanje ekonomskih posljedica nastalih usljed bolesti COVID-19 izazvane virusom Sars-CoV-2 ostvaruju pravo na finansijsku podršku za maj mjesec 2020. godine iz sredstava Kompenzacionog fonda Republike Srpske, a za koje je Poreska uprava u periodu 14.08. do 01.09. 2020. godine donijela rješenja da se odobrava isplata.

Upravni odbor Kompenzacionog fonda odobrio je isplatu sredstava po osnovu ispostavljenih rješenja Poreske uprave u iznosu od 960.379,60 KM u svrhu finansijske pomoći za saniranje posljedica izazvanih virusom korona za 549 poslovnih subjekata i preduzetnika, odnosno za 1.923 radnika.

Upravni odbor Kompenzacionog fonda Republike Srpske odobrio je isplatu sredstava u ukupnom iznosu od 295.559,67 KM u skladu sa Uredbom o dodijeli sredstava poslovnim subjektima i preduzetnicima radi saniranja posljedica pandemije virusa korona za mjesec april 2020. godine, po osnovu smanjenja obima poslovanja.

Upravni odbor Kompenzacionog fonda Republike Srpske prihvatio je Informaciju o potrebi nabavke dva ELISA analizatora i pratećih instrumenata u svrhu sprovođenja istraživanja „Nacionalna studija seroprevalencije COVID-19 infekcije u populaciji Republike Srpske“ i odobrio novčana sredstva u iznosu od 200.000 KM za nabavku dva ELISA analizatora i drugih instrumenata potrebnih za sprovođenje istraživanja.

Po jedan ELISA analizator i pripadajući instrumenti će biti donirani Medicinskom fakultetu Univerziteta u Banjoj Luci i Medicinskom fakultetu Univerziteta u Istočnom Sarajevu po završetku istraživanja.

Upravni odbor Kompenzacionog fonda Republike Srpske prihvatio je Informaciju o potrebi sufinansiranja nabavke 20.000 doza četvorovalentne vakcine protiv gripa i u te svrhe odobrio novčana sredstva u iznosu od 153.913,50 KM.

(SB/banjaluka.net)