Vijesti 08.08.2016.

Kazne za medicinare samo na papiru: Niko još nije odgovarao za nesavjesno liječenje!

ČITANJE: 3 minute

Kazne za zdravstvene radnike u Republici Srpskoj koji nesavjesno liječe pacijente ili su se na neki drugi način ogriješili o njih dosežu i do 10.000 maraka, ali ni za jednog medicinara još nije utvrđeno da je prekršio prava oboljelih.

Zdravstvena inspekcija je proteklih godina zabilježila tek nekoliko žalbi pacijenata, za koje se kasnije uspostavilo da su neosnovane. U inspekciji objašnjavaju da su kažnjivi svi slučajevi u kojima su pacijentu uskraćeni dostupnost zdravstvene zaštite, ljudska prava, informisanost ili ako se dogode propusti u listama čekanja na operacije i preglede.

Sankcije su predviđene i za narušavanje privatnosti, kao i za propuste u vođenju dokumentacije pacijenata. Ukoliko neko od zdravstvenih radnika u RS prekrši prava pacijenata, može dobiti kaznu od 1.000 do 10.000 maraka.

Glavni republički zdravstveni inspektor Desimir Miljić kaže da svaki građanin ima pravo da zdravstvenu zaštitu ostvaruje uz poštovanje najviših standarda.

– Zdravstvene ustanove svakom pacijentu moraju obezbijediti pristup uslugama, uvid u medicinsku dokumentaciju, u liste čekanja za hronična stanja i troškove liječenja – kaže on.

Pacijent koji je nezadovoljan uslugom može podnijeti prigovor direktoru ustanove i to u roku od osam dana.

– Direktor je tada dužan 15 dana od podnošenja prigovora utvrditi sve bitne činjenice i donijeti konačnu odluku. Pacijent ako nije zadovoljan odlukom direktora ili ako direktor u propisanom roku ne odgovori, može pokrenuti spor u nadležnom sudu – objašnjava Miljić.

Ipak, u proteklim godinama, kako ističe Miljić, nije zabilježeno više žalbi.

– Bilo je tek pojedinačnih žalbi pacijenata, ali je naknadno utvrđeno da one nisu bile osnovane – kazao je Miljić.

Svim nezadovoljnim pacijentima Miljić savjetuje da se prvo obrate direktorima bolnice ili doma zdravlja, jer su oni i odgovorni da prate rad medicinara i protiv njih preduzmu disciplinske mjere.

Direktor bolnice u Istočnom Sarajevu Goran Todorović kaže da su u posljednje četiri godine u toj ustanovi imali tek četiri primjedbe pacijenata, od kojih se jedna odnosila na loše stanje u cijelom zdravstvenom sistemu.

– Jedna porodica žalila se da je njihovom djetetu pružena neadekvatna pomoć. Pokušali smo da im odgovorimo, međutim, cijeli slučaj je otišao na sudsko rješavanje, jer nisu bili zadovoljni odgovorom – priča Todorović.

Dodaje da su preostale druge dvije primjedbe brzo riješene.

– Nekih većih primjedaba nismo imali. O tome svjedoči i podatak da godišnje liječimo oko 12.000 ljudi, a da smo za dvije godine imali četiri primjedbe – istakao je Todorović.

Prema njegovim riječima, te zamjerke su se uglavnom odnosile na određene procedure liječenja, zašto CT ili pregled magnetnom rezonancom moraju zakazivati pismenim putem u Banjaluci i zašto te preglede čekaju mjesec.

U Univerzitetskom kliničkom centru RS kažu da su sva pitanja u ovoj oblasti regulisana njihovim Statutom, Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta, kao i Pravilnikom o radu UKC RS.

– Našim aktima predviđene su procedure za sve radnike, te svakom od njih može biti izrečena opomena, novčana kazna, pa i prekid radnog odnosa, shodno težini učinjene povrede na radu – ističu u ovoj zdravstvenoj ustanovi i dodaju da su u posljednjih pet godina sprovodili 25 tih procedura.

Kazne i za ustanove i pacijente

U Inspektoratu RS kažu da za uskraćivanje prava pacijentima postoje propisane novčane kazne i za zdravstvene ustanove, i to od 10.000 do 100.000 maraka, a za odgovorno lice u ustanovi od 1.000 do 20.000 KM.

Pored propisanih prava, zakon i pacijentu nameće obaveze, kao što su poštovanje kućnog reda ustanove i zdravstvenih radnika i za njihovo nepoštovanje može dobiti kazne od 100 do 1.000 maraka.

Kazne za nesavjesno liječenje:

u RS od 1.000 do 10.000 maraka,

u FBiH od 250 do 1.500 maraka,

u Brčko distriktu od 500 do 1.500 KM

Šta je sve kažnjivo?

– Ako je pacijentu uskraćena zdravstvene zaštita

– Ako su uskraćeni ljudska prava i informisanost

– Propusti u listama čekanja na operacije i preglede

– Narušavanje privatnosti

– Propusti u vođenju dokumentacije pacijenata

(Glas)