Biznis 27.04.2016.

KfW i FMO kupile udio u MF banci

ČITANJE: 3 minute
mf-banka-400x260
Njemačka banka za obnovu i razvoj (KFW) u ime njemačke Savezne vlade i Holandska razvojna banka (FMO) kupile su 23,14 odsto udjela u banjalučkoj MF banci. KFW i FMO postaju akcionari banke svako sa učešćem od 11,57 %. Ukupan kapital MF banke iznosi 40,8 miliona maraka.

Predsjednik Nadzornog odbora MF banke, Aleksandar Kremenović, izjavio je da je namjera MF banke da preraste u najefikasniju bankarsku platformu za mala i srednja preduzeća u Bosni i Hercegovini. „Nastavićemo da pružamo brze i pristupačne finansijske usluge privredi i stanovništvu, a novi akcionari će nam pomoći da rastemo, kao i podignemo svoje poslovanje i organizaciju na viši nivo“ rekao je Kremenović.

MF banka je u prošloj godini zabilježila rast aktive od 21 odsto i rast prihoda od 28 odsto u odnosu na prethodnu godinu. Kupovinom udjela u vlasništvu banke od strane KfW i FMO podiže se stabilnost i profesionalnost banke na novi nivo. Očekuje se da će investitori donijeti praktično znanje i iskustvo, te najbolje bankarske prakse i principe upravljanja rizicima. Nakon ovoga MF banci se otvaraju šire mogućnosti, prvenstveno pristup dodatnim tržištima kapitala.

Kristof Tiskens, direktor za jugoistočnu Europu i Tursku u KfW, rekao je da će kupovinom podržati MF banku u pružanju usluga klijentima iz segmenta malog i srednjeg preduzetništva. „Pružanje finansijske podrške ovom ključnom segmentu privrede je vrlo važan instrument za ekonomski razvoj zemlje i stvaranje novih radnih mjesta“, izjavio je Tiskens.

Linda Broekhuizen, izvršna direktorica za investicije u FMO, izjavila je: „Rad MF banke na pružanju podrške domaćim preduzetnicima i stvaranju pozitivnih pomaka ulaganjem u mala i srednja preduzeća dobro se uklapa u strategiju FMO-a, s obzirom da cijenimo preduzetništvo kao jedan od glavnih pokretača privrednog razvoja”.

KfW

Njemačka razvojna banka KfW osnovana je 1948. kao javna kompanija sa sjedištem u Frankfurtu na Majni. KfW banka je vodeća njemačka finansijska institucija za domaću ekonomiju i zvanični finansijski agent za saradnju sa zemljama u razvoju i tranziciji. Savezna Republika Njemačka je vlasnik 80% osnivačkog kapitala, a ostalih 20% kapitala pripada njemačkim pokrajinama.

Sa bilansom od više od 489 milijardi evra KfW spada u najveće banke u Evropi.

FMO

Holandska razvojna banka osnovana je 1970. godine, sa sjedištem u Hagu. Osnivači su holandska vlada (51% akcija), poslovne banke (42% akcija), nacionalne službe za zapošljavanje, radnički sndikati i privatni investitori. Investira kapital u privatne kompanije i finansijske institucije u zemljama u razvoju. Trenutno posluje u preko 85 zemalja.

Sa investicionim portfeljom od 9,2 milijarde evra, Razvojna banka FMO je jedna od najvećih bilateralnih razvojnih banaka, koja ulaže novac u projekte privatnog sektora na tržištima u razvoju, vodeći se ubjeđenjem da jak privatni sektor vodi ka ekonomskom i društvenom razvoju. Njihove investicije usmjerene su na tri sektora, za koje se smatra da imaju veliki razvojni potencijal: finansijske institucije, energija i agrobiznis.

(PR)