Magazin 13.11.2019.

KLASTER “KREDA”: Kreiraju nove potencijale u okviru kulturnih i kreativnih industrija

Klaster kreativnih i kulturnih industrija „Kreda“, koji je po prvi put predstavljen javnosti na nedavno održanom “Sajmu zapošljavanja BL 2019”, trenutno radi na razvoju platforme za informisanje, uvezivanje i promociju kulturne i kreativne scene.

Osnivanje Krastera „Kreda“ inicirala je Gradska razvojna agencija, a kako su saopštili, nizom afirmativnih aktivnosti pozivali su širu javnost na kreiranje novih potencijala u okviru kulturnih i kreativnih industrija.

„Kreda“ kao medijum kreira nove ideje, poziva na igru, doseže u školstvo i kreativni razvoj svih struka, ozvaničena je kao ime i sinonim za KKKI (klaster kulturnih i kreativnih industrija) Banjaluke.

Osnivači klastera KKI „Kreda“ su Dijana Tepšić, koja je ujedno izabrana i za predsjednicu klastera, Bojan Dragišić, Borjana Mrđa, Miodrag Manojlović i Milana Stijak.

– Kreativna i kulturna industrija predstavlja jednu od najbrže rastućih industrija. Direktno utiče na zaposlenost i proizvodnju, doprinosi tehnološkom napretku i dugoročnom razvoju. Pokretač je inovacija i katalizator promjena u ostalim sektorima. Sve što vidimo u svom okruženju je u više od 90% rezultat kreativne i kulturne industrije. Željeli smo da se povežemo, ostvarimo i unaprijedimo saradnju i ojačamo kreativnu i kulturnu industriju kod nas – rekla je predsjednica Klastera, Dijana Tepšić.

Klaster kreativnih i kulturnih industrija „Kreda“ je stručno-poslovno, nestranačko, nevladino i neprofitno udruženje, koje svoje osnovne ciljeve i aktivnosti realizuje na teritoriji Republike Srpske i Bosne i Hercegovine, a prema potrebi i u inostranstvu.

– Gradska razvojna agencija CIDEA Banjaluka je prepoznala značaj razvoja i unapređenja kreativnih i kulturnih industrija, te je inicirala pokretanje prvog ovakvog klastera kod nas. Tokom ljeta smo zajedno kreirali vizuelni koncept, oformili osnivačko tijelo koje uključuje neke od eminetnih stručnjaka i umjetnika kod nas, te krenuli u proceduru registracije, kao i pripreme strategije rada za narednu 2020. godinu. Ponosni smo što smo dio jedinstvene platforme za unaprijeđenje kreativnih i kulturnih industija – rekla je.

Trenutno su u fazi pripreme jedinstvene veb platforme, koja bi objedinila kreativne i kulturne industrije, što podrazumijeva mapiranje stanja, povezivanje i unaprijeđenje saradnje sa lokalnim i regionalnim udruženjima, kreativcima, institucijama, klasterima, umjetnicima, itd.

– „Kreda“ će raditi na povezivanju i saradnji fizičkih i pravnih lica iz oblasti kreativnih i kulturnih industrija. Takođe na promociji, razvoju, jačanju, podršci i doprinosu afirmaciji kreativnih i kulturnih industrija, kao i saradnji sa srodnim organizacijama, udruženjima i klasterima u zemlji i inostranstvu. Radićemo na realizaciji kreativnih i kulturnih sadržaja, kroz učešće u projektima i aktivnostima u raznim umjetničkim oblastima – dodaje ona.

Cilj je i podizanje svijesti, edukacija i promocija kreativnosti i kulture putem radionica, seminara, treninga, konferencija, panela, festivala, društveno-odgovornih projekata, te uspostavljanju i jačanju platformi za umjetnike, kreativce i entuzijaste, koji se bave kreativnim radom.

– Veoma važan je razvoj ljudskih potencijala, znanja i vještina i osposobljavanje specijalizovane radne snage u kreativnim i kulturnim industrijama, kao i brendiranje i promocija kreativnih i kulturnih industrija, te dizajniranje i izdavanje brošura, promo materijala i drugih publikacija – rekla je Dijana Tepšić.

Kako postati dio „Krede“

Klaster je tu da povezuje i ostvaruje saradnju između kreativaca, umjetnika, udruženja, institucija, da ih obavijesti o aktivnostima, projektima, konkursima, događajima, te ih uključi u potencijalne projekte koje bude realizovao. Dovoljno je poslati e-mail sa zahtjevom za obrazac za članstvo/partnerstvo na [email protected] Više informacija biće dostupno na veb stranici koja je trenutno u fazi izrade www.kreda.ba.

(Srpskainfo)