Politika 20.05.2016.

Klub odbornika DNS-a uputio otvoreno pismo Slobodanu Gavranoviću

ČITANJE: 3 minute

 

U pismu daju podršku direktorici Centra za socijalni rad Veri Sladojević i upozoravaju na pokušaje manipulacije u radu Centra.

Ovo su odbornici DNS-a napisali Gavranoviću:

“Klub odbornika DNS-a daje punu podršku direktorici Centra za socijalni rad gđi. Veri Sladojević i rukovodstvu Centra u nastojanjima da ova ustanova bude primjer uspješnog i transparentnog poslovanja, a na korist socijalnim kategorijama zbog kojih je i osnovana.
Svim kadrovima DNS-a, pa tako i direktorici Centra za socijalni rad, naloženo je da pravičnost, stručnost, istina, javnost i transparentnost budu principi rada sa korisnicima usluga. Znali smo da će upravo ti kadrovi biti izložena brutalnoj kampanji, i zato smo se pripremili i nećemo, i ne možemo ostati nijemi, jer nikada nismo ni ostajali bez riječi kada smo branili te principe. Znali smo da će biti napadnuti od onih koji su vođeni isključivo ličnim i stranačkim interesima.
Nismo ostali, niti ćemo ostati nijemi da iznesemo u javnost zloupotrebu položaja pojedinih radnika Centra kada su u pitanju djeca bez roditeljskog staranja, rasipanje novca iz Centra, revizije ugovora koje su imale sve samo ne pravnu zasnovanst i opravdanost trošenja sredstava. Nismo ćutali na nedomaćinski odnos prema Centru, i zato smo sada na udaru.
Gospodo koja kritikujete, prisjetite se svoga kadra čiji su izvještaji u Skupštini grada jednoglasno odbačeni i čiji je rad kritikovan od svih političkih partija pa i od vašeg SNSD-a.
Ne iznenađuje nas konotacija da je naš kadar krivac za tragičan gubitak života jedne mlade osobe, da je plata direktora posljedica što najugroženija kategorija korisnika nije imala sredstva da se priznaju prava. Znali smo da će biti osuđen naš kadar, kritikovan, prozivan i optuživan, jer to redovno tako radite. Isto tako znali smo da će sve to poteći od onih koji primaju na stotine partijskih poslušnika, ne mareći za djecu poginulih boraca, od onih čije su plate višestruko veće, od onih koji čitav radni vijek žive od budžetskih sredstava, naprosto od onih koji ne mogu podnijeti bilo čiji uspjeh.
Zanimljivo da je na ovom mjestu vaš kadar imao dvostruko veću platu od plate sadašnjeg direktora i da to nije predstavljalo nikakav problem. U sličnim i manje bitnim javnim ustanovama direktori, Vaši kadrovi, imaju 20 ili 30 % veća primanja, ali to pripada toj eliti, a ne drugima.
Predlažemo da se plate svim budžetskim korisnicima isplaćuju tek pošto se izmire obaveze prema korisnicima u socijalnoj potrebi.
Najčudnije je od svega što se želi osporiti našim kadrovima kandidatura na narednim lokalnim izborima i to od onih koji čitav svoj život su na nekakvim izbornim listama. Valjda je u ovom našem „tamnom vilajetu“ zabranjeno biti biran i valjda je to rezervisano samo za odabranu političku elitu.
Pokušaj huškanja radnika Centra na štrajk je baš otužna i degutantna priča. U posljednjih godinu dana vlada radna klima, potpune posvećenosti ispunjavanju radnih obaveza, a prava radnika prema zakonu su zadovoljena. Ako politika koju vodimo sa rukovodstvom Centra zahtijeva rad, odgovornost i disciplinu u radu, sa redovnim isplatama plata, godišnjim odmorima, pauzama i nagradama, onda oni koji huškaju na štrajk pozivamo da vide kako je to u realnoom sektoru, mada znamo da to njih ne zanima.
Na kraju, naši motivi su iskreni, mi istupamo javno i ne bojimo se pričati o našem radu jer iza njega stojimo. Zato znamo, da ova borba neće biti laka, pogotovo kada mislite svojom glavom, kada niste samo podanik i imate hrabrosti da se suprotstavite upravo onima koji misle da sve znaju i koji hoće da vladaju sa sudbinama svih nas a nisu sposobni da vladaju sobom.”, kaže se u otvorenom pismu.

 (ATV)