Vijesti 17.07.2016.

Ko će vratiti novac demobilisanim borcima?

ČITANJE: 2 minute

Demobilisani borac Vukašin Malešević više od godinu dana čeka da mu država vrati pare koje je pozajmio Ministarstvu za boračka pitanja. Kako Vlada nije imala novca da mu uplati pet godina radnog staža koji je priznala svim nezaposlenim borcima u poslijeratnim godinama, u Fondu PIO su mu predložili da sam sebi plati doprinose dok država ne nabavi pare.

Njegova supruga za ATV kaže da im novac treba za Vukašinovo liječenje, ali da ne zna od koga da ga traži. Prava konfuzija nastala je od nove godine kada su penzije prešle na trezor.

“Mi tražimo povrat svog novca, a niti oni znaju ko će nam ga platiti niti mi znamo od koga da ga tražimo. U Ministarstvu svaki put nas šalju u PIO i da oni nemaju s tim ništa. U Fondu PIO kažu da se obratimo Ministarstvu. Igraju se s nama ping ponga”, kaže supruga Vukašina Maleševića.

Da Ministarstvo rada i Fond PIO vole igru ping ponga uvjerila se i ekipa ATV-a. U Fondu kažu da povrat borcima koji su sami sebi uplatitili staž od nove godine ne vrše oni jer nemaju svoje račune. Znaju samo da trenutno ima 350 boraca koji čekaju isplatu.

Upućuju nas na Ministarstvo Milenka Savanovića koji lopticu prebacuje svom pomoćniku za boračka pitanja Miri Vasić. Ona od srijede odbija pojasniti novu proceduru borcima koji traže povrat svog novca. Ministru je poznato samo da ima kašnjenja kao i pravnih prepreka.

“Dolaskom nekih sredstava koja su planirana budžetom mi rješavamo one ljude koji su ranijih godina došli na red da se njima uplaćuju doprinosi. To ide po redu”, rekao je ministar rada i boračko invalidske zaštite u Vladi RS Milenko Savanović.

Ministar pojašnjava da bi problem trebalo da bude pravno riješen, jer je Fond PIO sa borcima koji su sebi platili doprinose bio ugovorna strana. Kako je od prvog januara ostao bez sredstava treba provesti novu pravnu proceduru.

(ATV)