Vijesti 06.06.2016.

Koliko fakulteti u Banjaluci primaju studenata?

ČITANJE: 1 minuta

Odluka je to Vlade RS, kojom je precizirano i to da će se u prvu godinu prvog ciklusa studija u akademskoj 2016/17. godini u RS moći upisati 6.595 redovnih i vanrednih studenata.

Najviše mjesta na fakultetima u RS je i ove godine predviđeno za potencijalne ekonomiste i pravnike, odnosno 720 mjesta na pravnim fakultetima u Banjaluci i Palama, odnosno 750 na ekonomskim fakultetima u Banjaluci, Brčkom, Palama i Bijeljini.

Kandidati prilikom prijave mogu konkurisati na dva ili više studijskih programa, ali pravo upisa mogu ostvariti samo na jednom od izabranih studijskih programa.

Univerzitet u Banjaluci prima 3.331 studenta

– 3.099 redovnih studenata

– 801 student čije se školovanje finansira iz budžeta

– 2.149 studenata koji sufinansiraju svoje školovanje

– 149 stranih državljana

– 248 vanrednih studenata

Predviđeni upis studenata na fakultetima

Akademija umjetnosti – 120

Arhitektura i građevinarstvo – 135

Ekonomski fakultet – 305

Elektrotehnički fakultet – 246

Mašinski fakultet – 230

Medicinski fakultet – 215

Pravni fakultet – 460

Poljoprivredni fakultet – 225

Prirodno-matematički fakultet – 325

Tehnološki fakultet – 165

Fakultet političkih nauka – 140

Rudarski fakultet – 40

Fakultet fizičkog vaspitanja – 170

Šumarstvo – 115

Filološki fakultet – 270

Filozofski fakultet – 175

(Glas Srpske)