Vijesti 21.01.2021.

KOMENTAR: Greška u proceduri ne zaustavlja istragu oko duplih kasa

ČITANJE: 4 minute

Banjaluka ujutro 14. decembra prošle godine. U krugu sjedišta policije u Banjaluci okuplja se više od 150 policajaca, predstavnika nadležnog Republičkog tužilaštva i Poreske uprave.

Počinjala je zajednička tajna akcija pod nazivom „Fiskalna kasa“. Vođe akcije raspoređuju timove na različite lokacije, sa ciljem da koliko je moguće istovremeno uđu na sve ciljane lokacije, kako bi razokrili sumnje u utaju poreza korištenjem duplih softvera u fiskalnim kasama, odnosno kako bi stali u kraj onim koji uredno izdaju „neuredne“ račune.

Ovo je bila jedna od najvećih zajedničih akcija pomenutih institucija u posljednjoj deceniji koja imala za cilj da presječe lanac utajivača poreza u ugostiteljstvu i trgovini, čime se budžetu Republike Srpske nanosi višemilionska šteta.

Podrška javnosti za akciju “Fiskalna kasa”

Akcija je, po samoj najavi u medijima, naišla na ogromno odobravanje javnosti poseno jer se radilo o nekim od najpoznatijih ugostiteljskih objekata, ali i o objektima čije vlasnike povezuju saaktuelnom vlašću. Reklo bi se, pun pogodak, i školski primjer dobijanja višestruke koristi od jedne akcije, a to je psihološki uticaj na građane, razotkrivanje štete po budžet i sprečavanje utaja poreza, te demonstriranje zajedništva republičkih institucija. U okviru pomenute akcije pretresene su 33 lokacije kod 22 lica te su iz njihovih objekata izuzete fiskalne kase I prateća dokumentacija koja će biti dokzi u krivičnom postupku i predmeti vještačenja.

Akcija je bila usmjerena na otkrivanje krivičnih djela utaja poreza, neovlašteno bavljenje određenim zanimanjem i izvršenjem krivičnih djela u sastavu kriminalnog udruženja, a koja se odnose na malverzacije u vezi s fiskalnim kasama.

Naime, vlasnici lokala su u sklopu akcije “Fiskalne kase” bili su osumnjičeni da su imali softverske programe pomoću kojih su izbjegavali plaćanje poreza državi pri izdavanju fiskalnih računa, a izvršen je i pretres osoba za koje se sumnja da su im omogućile korištenje tih programa.

Vlada plaćala plate radnicima u ugostiteljstvu

I zaista, ovo je akcija koja se u svakom momentu mora pohvaliti, zbog odlučnosti, rizika i riješenosti da se ovoj negativnoj pojavi sa upotrebom duplih kasa stane u kraj, bez obzira o kojem ugostitelju se radi. I nema te procedure koja može i mora zaustaviti istragu ovakvih krivičnih djela u kojima se pojedinci bogate na račun države i običnih građana.

Ono što je još poraznije, u ovom slučaju se radilo ougostiteljima, kojima je Vlada Republike Srpske u istoj toj godini, zbog krize izazvane koronavirusom, pomogla da prevaziđu probleme uplaćujući umjestonjih radnicima plate, poreze i doprinose.

Ugostitelji su sa druge strane angažovali tim pravnika koji je pronašao proceduralnu grešku u provođenju akcije, zbog čega je izuzimanje fiskalnih kasa prilikom pretresa bilo navodno nezakonito.

Ispostavilo se da je naredba o privremenom izuzimanju predmeta Okružnog suda u Banjaluci bila izdata 27. novembra 2020, dok je pretres izvršen 14. decembra, nakon isteka roka od 15 dana po kojem su morali pristupiti naredbi.

Nisu kase jedini dokaz

Dakle, advokati su utvrdili da su svi dokazi koji su pribavljeni tim pretresom navodno pribavljeni na nezakonit način. E sada dolazmo i do poente cijele priče. Kako je moguće da jedna proceduralna greška državne institucije amnestira nekog privatnika od njegove krivične odgovornosti za, u ovom slučaju, utaju poreza u istoj toj državi

Odgovor je jasan, nije moguće i niko ne smije biti amnestiran od odgovornosti, jer je apsolutno nebitno da li je nekome fiskalna kasa oduzeta u roku trajanja naredbe za pretres ili nakon isteka naredbe, jer je u pitnju opšti interes.

A osim toga, fiskalna kasa nije jedini dokaz u ovim slučajevima, tako da će istraga biti nastavljena, ma šta o tome pričali i pisali pravni zastupnici. Ne smije se više dozvoljavati da bilo ko pokušava osporavati akcije institucija čiji je cilj sprečavanje utaja poreza i štete po budžet, pa bio to ugostitelj ili bilo ko drugi u ovoj državi.

Samo na taj način, uz povjerenje u institucije, možemo ići naprijed i jačati našu Republiku Srpsku, a nikako nemoralnim optuživanjem iste te države za nezakonite radnje. I još nešto, onaj ko nije kriv, nikad se ne hvata za posljednju slamku da se spasi, jer je siguran u svoju nevinost, ma šta mu pokušali dokazivati. Razmislimo o tome.

(N.Sp)