Vijesti 17.03.2017.

Komunikacija između građana i gradonačelnika Banjaluke putem ‘Kancelarije za građane’

ČITANJE: 1 minuta

Svi sugrađani koji imaju određeni problem koji žele da iznesu gradonačelniku, a čije je rješavanje u nadležnosti organa Grada, mogu to učiniti putem Kancelarije za građane.

‘Kancelarija za građane’ predstavlja izuzetno značajnu novinu u organizaciji Gradske uprave Grada Banja Luka.

Osnovana je na inicijativu gradonačelnika Igora Radojičića, sa ciljem poboljšanja i unapređenja komunikacije između građana i gradonačelnika, bržeg i efikasnijeg rješavanja zahtjeva građana upućenih gradonačelniku, kao i radi uočavanja osnovnih problema sa kojima se građani susreću kako bi se isti sistemski rješavali u saradnji sa nadležnim službama Grada i drugim organima.

U Kancelariji za građane svakim radnim danom od 8 do 16 časova vrši se prijem građana, analiziraju zahtjevi i drugi podnesci kojima se građani obraćaju gradonačelniku, pripremaju i upućuju pismeni odgovori, obezbjeđuju neophodne informacije o ostvarivanju prava građana, s ciljem da građani lakše i brže ostvaruju svoja prava, odnosno dobiju adekvatan odgovor na pitanja koja se tiču ostvarivanja prava iz nadležnosti organa Grada.

Svi sugrađani koji imaju određeni problem koji žele da iznesu gradonačelniku, a čije je rješavanje u nadležnosti organa Grada, mogu to učiniti putem Kancelarije za građane neposrednim kontaktom sa službenicima Kancelarije, pismenim putem, te putem elektronske pošte ili telefonom.

Cijeneći značaj otvorene i efikasne dvosmjerne komunikacije sa građanima, službenici Kancelarije za građane stoje na raspolaganju za sva pitanja i zahtjeve na koje su spremni da odgovore u najkraćem mogućem roku, rješavajući  probleme kroz otvorenu i direktnu komunikaciju, sa ciljem povećanja međusobnog povjerenja i razumijevanja.

(BLportal)