Vijesti 10.02.2016.

Konačno: Ukida se “nacionalni roming” u BiH!

ČITANJE: 1 minuta
telefoni
Savjet Regulatorne agencije za komunikacije (RAK) BiH danas je, nakon provedenih javnih konsultacija, usvojio odluku kojom se ukida takozvani nacionalni roming, odnosno plaćanje dodatne naknade za uspostavljanje veze između korisnika različitih GSM operatera u BiH.

U obrazloženju ove odluke navodi se da Agencija ocjenjuje da je, u cilju jačanja konkurencije na tržištu mobilne telefonije, potrebno obezbijediti podsticaj za operatere da unapređuju dostupnost i kvalitet vlastitih mreža.

– U slučaju sklopljenih sporazuma o zajedničkom korištenju mrežnih kapaciteta, operateri su dužni da obezbijede da sa stanovišta krajnjih korisnika nema razlike da li operater realizuje uslugu putem vlastite mreže ili putem iznajmljenih kapaciteta drugog operateora- saopšteno je iz RAK-a.

Savjet Agencije razmatrao je i prihvatio informaciju o realizaciji zaključaka Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH u vezi sa cijenama mobilne telefonije, te podržalo set kratkoročnih mjera koje je Agencija izradila i dostavila dominantnim telekom operaterima.

Savjet je konstatovao da primjena kratkoročnih mjera ima za cilj poboljšanje uslova za krajnje korisnike, te je obavezao Agenciju da informiše Savjet o usaglašenim kratkoročnim mjerama, kao i o prijedlogu dugoročnih mjera.

(Agencije)