Vijesti 23.02.2016.

Konkurs raspisan treći put: Nema dobrih kandidata za sudije u Sudu BiH

ČITANJE: 3 minute
sud bih
Visoko sudsko i tužilačko vijeće (VSTV) BiH već devet mjeseci ne može da izabere sudije Suda BiH. Konkurs je raspisan po treći put jer se nisu prijavili zadovoljavajući kandidati.

Dugotrajna procedura za izbor sudija Suda BiH u pravosudnim krugovima otvara pitanje zbog čega se kvalitetan kadar ne prijavljuje, odnosno kako je moguće da niko od kandidata ne ispunjava uslove, piše BIRN.

Neki smatraju da je ovakva situacija rezultat prošlogodišnje promjene pravila VSTV-a prilikom izbora.

Prema postojećoj sistematizaciji, Sudu BiH nedostaje šest sudija. Osim toga, iz ove institucije je zatraženo još devet novih sudija kako bi se odgovorilo na stalno povećanje broja tužilaca u Tužilaštvu BiH.

Predsjednica Suda BiH Meddžida Kreso smatra da su iskusne kolege obeshrabrene dosadašnjim načinom izbora i imenovanja.

-U dosadašnjoj praksi, vrlo često su sudije i tužioci koji su imenovani na državni nivo bili bez potrebnog iskustva i rezultata rada- ističe Kreso.

Ona napominje da je u međuvremenu došlo do promjene prakse pri izboru kadra u pravosuđu i da je to veliki korak za VSTV.

Ova institucija je u maju prošle godine najavila “revolucionarni iskorak u objektivizaciji procesa imenovanja sudija i tužilaca u BiH”. Prema novom sistemu izbora, 80 posto ocjene kandidata zasniva se na pismenom testu, a samo 20 posto na osnovu razgovora sa kandidatima.

Konkurs za troje sudija Suda BiH raspisan je u martu 2015, a na posljednjem konkursu u januaru ove godine broj upražnjenih sudijskih pozicija popeo se na pet. Osim toga, ranije je raspisan konkurs i za jednog dodatnog sudiju.

Imenovanje državnih sudija odgađa se od kraja maja 2015. godine. Polovinom juna je odlučeno da se ponovo raspiše konkurs, a nakon nekoliko sjednica na kojima je odgođeno njihovo imenovanje, konkurs je ponovo poništen, i u januaru ove godine objavljen je novi.

-Konkurs za izbor sudija Suda BiH raspisan je po treći put jer poslije provedene procedure, po ocjeni Vijeća, nije bilo kandidata koji bi zadovoljili potrebe ovog suda, a koje se ogledaju u posjedovanju iskustva u radu na predmetima ratnih zločina, odnosno na krivičnim predmetima- naveo je u pisanom odgovoru predsjednik VSTV-a Milan Tegeltija.

Iz ove institucije nisu mogli navesti imena prijavljenih kandidata jer smatraju da se time krši pravo na zaštitu ličnih podataka.

-Ne znam o kojim je kandidatima riječ. Nije jasno kako smo odjednom došli u situaciju da baš niko ne ispunjava kriterijume za imenovanje. Moguće je da kandidati nisu ispunjavali uslove i, ukoliko je to tako, onda je i bolje što nisu imenovani- smatra Kreso.

Ona dodaje da Sud BiH ulaže velike napore kako bi nesmetano funkcionisao, bez obzira na veliki priliv predmeta i nesrazmjeran omjer sudija i tužilaca. Od 54 sudije predviđene sistematizacijom, u ovoj instituciji trenutno radi njih 48.

-Naš kolektiv je značajno oslabljen – jedan sudija je umro, jedan je imenovan na drugu poziciju, dvoje sudija je suspendovano, jedan je otišao u advokate, dok jedan, kao član VSTV-a, radi samo 50 posto kao sudija… Zatražili smo devet novih sudija kako bismo nesmetano pratili tempo Tužilaštva, čiji se kapaciteti kontinuirano povećavaju, dok se upražnjene sudijske pozicije ne popunjavaju- ističe Kreso.

Na sjednici VSTV-a održanoj krajem januara zaključeno je da će o povećanju broja sudija biti održane konsultacije između dvije institucije, piše BIRN.

(Klix)