Vijesti 21.11.2016.

Konkurs za finansiranje projekata za podršku porodice

ČITANJE: 1 minuta

Ministarstvo porodice, omladine i sporta Republike Srpske raspisalo je Konkurs za finansiranje i sufinansiranje projekata i aktivnosti u oblasti podrške porodici.

Raspodjela budžetskih sredstava do 3.000 KM vrši se za finansiranje i sufinansiranje projekata i aktivnosti udruženja i organizacija za afirmaciju porodice, kao i za projekte i aktivnosti neprofitnih udruženja i organizacija za afirmaciju porodice, saopšteno je iz resornog ministarstva.

Projekte i aktivnosti u oblasti podrške porodici mogu predložiti registrovana pravna lica na teritoriji Republike Srpske, koja svojim radom doprinose stvaranju i poboljšanju uslova za razvoj zdravih porodica, promovišu porodične vrijednosti i odgovorno roditeljstvo.

Projekte mogu predložiti i pravna lica koja doprinose borbi protiv nasilja u porodici, razvijaju programe i učestvuju u obuci stručnjaka koji rade sa djecom, mladima i porodicama radi podizanja kvaliteta porodičnog života, doprinose stvaranju uslova za povećanje nataliteta, brinu o starima, te preduzimaju druge mjere za unapređenje demografske politike u Republici Srpskoj.

Prijavljeni projekti i aktivnosti treba da su od opšteg interesa za Republiku Srpsku i jedinicu lokalne samouprave, da doprinose razvoju porodice i podizanju kvaliteta porodičnog života, da promovišu porodične vrijednosti i odgovorno roditeljstvo, te da doprinose povećanju nataliteta u Republici Srpskoj.

Projekti bi trebalo da doprinose sprečavanju nasilja u porodici i zbrinjavanju žrtava nasilja u porodici, kao i da razvijaju programe i učestvuju u obuci stručnjaka koji rade sa djecom, te da doprinose brizi o starima.

Konkurs je otvoren 21 dan od dana objavljivanja, a prijava na konkurs se podnosi isključivo na propisanom obrascu koji se može preuzeti na internet stranici Ministarstva porodice, omladine i sporta www.vladars.net, prenose agencije.