Vijesti 07.12.2018.

KONKURS Za sufinansiranje infrastrukture i opreme za naučnoistraživački rad 100 hiljada KM

ČITANJE: 1 minuta

Ministarstvo nauke i tehnologije raspisalo je Konkurs za sufinansiranje programa unapređenja infrastrukture i nabavke opreme neophodne za naučnoistraživački rad u 2018. godini vrijedan 100.000 KM.

Troškovi projekta moraju biti usklađeni sa planiranim sredstvima Ministarstva nauke i tehnologije i ne smiju prelaziti iznos od 10.000 KM. Prijave na konkurs čiji iznos traženih sredstava bude veći od 10.000,00 KM neće biti razmatrane, saopšteno je iz Vlade RS.

Obrazac za prijavu na konkurs može se preuzeti na veb portalu Vlade Republike Srpske www.vladars.net (na stranici Ministarstva nauke i tehnologije), kao i u Ministarstvu, u Resoru nauke.

Prijave sa potrebnom dokumentacijom dostavljaju se poštom na adresu:

Ministarstvo nauke i tehnologije, Trg Republike Srpske br. 1, 78000 Banja Luka, sa obaveznom naznakom „Prijava na konkurs za sufinansiranje Programa unapređenja infrastrukture i nabavke opreme neophodne za naučnoistraživački rad”.

Rok za podnošenje prijava na konkurs za sufinansiranje Programa unapređenja infrastrukture i nabavke opreme neophodne za naučnoistraživački rad je 17. decembar 2018.

(Nezavisne)