Biznis 22.05.2024.

Koristite e-Saglasnost za dostavu računa mejlom

ČITANJE: 1 minuta

Poreska uprava Republike Srpske podsjeća poreske obveznike – vlasnike nepokretnosti u Republici Srpskoj da je u funkciji nova elektronska usluga „e-Saglasnost“, putem koje i elektronskim putem mogu dati saglasnost za dostavu računa za porez na nepokretnosti putem mejla.

Pristup ovoj novoj elektronskoj usluzi, čiji je cilj da se obveznicima poreza na nepokretnosti olakša izvršavanje njihovih poreskih obaveza, ali i da se smanje troškovi, moguć je putem internet stranice Poreske uprave Republike Srpske, gdje se u gornjem lijevom uglu početne strane nalazi prozorčić pod nazivom „e-Saglasnost“. Procedura je veoma jednostavna i klikom na „e-Saglasnost“, te potom unosom podataka sa jednog od svojih poreskih računa, poreski obveznik može da aktivira ovu novu uslugu i da preuzme i popuni elektronski Obrazac saglasnosti za dostavu poreskih računa putem elektronske pošte. Nakon toga, na svoju mejl adresu koju je naveo za dostavu poreskih računa, dobija pristupni kod za verifikaciju i počinje da koristi uslugu „e-Saglasnost“.

S tim u vezi, Poreska uprava Republike Srpske ponovo poziva poreske obveznike-vlasnike nepokretnosti u Srpskoj da iskoriste mogućnost elektronskog davanja Saglasnosti za dostavljanja poreskih računa na adresu elektronske pošte i tako jednostavnije i brže izvršavaju svoje obaveze.

Riječ je o nastavku aktivnosti na pojednostavljenju procedura i digitalizaciji procesa u ovoj Poreskoj upravi Srpske, sa ciljem da poreski obveznici na lakši, brži, jednostavniji i jeftiniji način izvršavaju svoje poreske obaveze, odnosno da Poreska uprava bude joše efikasniji servis građana. Ova mogućnost je posebno korisna za poreske obveznike-vlasnike nepokretnosti iz Republike Srpske, koji žive ili rade u inostranstvu, a koji davanjem potrebne saglasnosti svoje poreske račune mogu dobijati na mejl adresu, te pravovremeno izmiriti svoje obaveze i na taj način izbjeći eventualne sankcije.