Vijesti 14.03.2016.

Košarac: Nema nikakvog prenošenja nadležnosti sa Srpske na BiH

ČITANJE: 3 minute
kosarac
Predsjedavajući Kluba poslanika SNSD-a u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH Staša Košarac rekao je danas u Sarajevu da Republika Srpska neće ni u kojoj oblasti, pa tako ni u oblasti saobraćaja, dozvoliti prenos nadležnosti na nivo BiH.

Prema njegovim riječima, u posljednje dvije godine u Ministarstvu komunikacija i transporta BiH uvedena je metodologija da se ne uvažavaju stavovi Vlade i nadležnih ministarstava Republike Srpske, što je bilo vidljivo i u raspravama koje je o tačkama u vezi sa radom tog ministarstva vodila Komisija za saobraćaj i komunikacije Predstavničkog doma.

-U današnjoj raspravi u Komisiji u vezi sa izradom strategije saobraćaja BiH bilo je potpuno jasno i vidljivo da je nadležno ministarstvo na nivou BiH imalo za cilj da se izradi dokument za koji institucije BiH nemaju ustavni osnov- istakao je Košarac.

On je podsjetio da ustavni osnov za ovo pitanje imaju entiteti i poručio da Republika Srpska neće odstupiti od svog stava da ne dozvoli prenos nadležnosti.

-Naravno, vodeći računa o potrebi obezbjeđivanja finansijskih sredstava i dostizanja standarda EU, neophodno je da postoje strategije na nivou BiH- dodao je Košarac.

On je konstatovao da s tim u vezi u BiH postoje dva različita koncepta – koncept Republike Srpske da svaki entitet i Brčko distrikt imaju svoju strategiju, te drugi koji ima za cilj izradu strategije BiH, odnosno unitarizaciju, a koji je prepoznat u ekspozeu predsjedavajućeg Savjeta ministara BiH Denisa Zvizdića.

-Nećemo dozvoliti nikakav prenos nadležnosti, nikakve strategije za koje ne postoji ustavni osnov i to je potpuno jasna politika SNSD-a- istakao je Košarac navodeći da Republika Srpska ima kapacitet, demokratski i svaki drugi, da donosi svoje strategije.

Prema njegovim riječima, rješenje je u pridržavanju Ustava BiH, odnosno da Republika Srpska, FBiH i Brčko distrikt imaju svoju strategiju, a da se sredstvima EU pristupa uz pomoć korištenja mehanizma koordinacije, koji treba da bude usaglašen uz uvažavanje primjedbi Republike Srpske.

Na osnovu informacija Ministarstva komunikacija i transporta BiH u vezi sa izradom strategije i akcionog plana transporta BiH, Košarac je zaključio da postoji dosta personalnih problema u ovom ministarstvu i da je neophodno da u njemu što skorije bude imenovan ministar.

Komisija za saobraćaj i komunikacije Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH danas je u Sarajevu razmotrila zaključak Vlade Republike Srpske, te dopis Ministarstva saobraćaja i veza Srpske u kojima je navedeno da Republika Srpska nije saglasna sa izradom strategije i akcionog plana transporta BiH.

U navedenim dokumentima ističe se da za izradu strategije i akcionog plana transporta BiH za period od 2015. do 2030. godine ne postoji ustavni osnov, odnosno da je riječ o prenosu nadležnosti. Uzimajući u obzir značaj finansijske podrške EU BiH, Vlada Republike Srpske svojim zaključkom ponovo je pozvala na hitno stavljanje u funkciju mehanizma koordinacije u oblasti evropskih integracija u BiH.

(Agencije)

Oznake: Staša Košarac