Biznis 14.07.2020.

KOŠARAC: Zaštititi domaću proizvodnju kroz izvoz poljoprivrednih proizvoda na tržište EU

ČITANJE: 2 minute

Ministar spoljne trgovine i ekonomskih odnosa u Savjetu ministara Staša Košarac izrazio je opredijeljenost da se zaštiti domaća proizvodnja kroz izvoz poljoprivrednih proizvoda na tržište EU, poštujući međunarodne ugovore koje je BiH potpisala.

– Smatram da moramo uložiti dodatne napore i putem diplomatskih aktivnosti sa nadležnim organima u Hrvatskoj dogovoriti nesmetani protok robe produženjem dnevnog radnog vremena i rad subotom fitosanitarnih inspektora na graničnim prelazima Stara Gradiška i Nova Sela, na zadovoljstvo naših poljoprivrednih proizvođača – istakao je Košarac.

On je informisao Misiju BiH u Briselu o poteškoćama sa kojima se suočavaju poljoprivredni proizvođači u BiH prilikom plasmana proizvoda na tržište EU, saopšteno je iz Ministarstva spoljne trgovine.

U dopisu upućenom Misiji BiH pri EU, Košarac je istakao da domaći poljoprivrednici imaju problem u vezi sa izvozom robe koja podliježe fitosanitarnoj inspekciji nadležnih organa u Hrvatskoj, a tiču se radnog vremena fitosanitarnih inspektora na graničnim prelazima Stara Gradiška i Nova Sela, te broja graničnih prelaza sa Hrvatskom na kojima se može vršiti promet bilja, biljnih proizvoda i druge robe koja podliježe nadzoru fitosanitarne inspekcije.

Radno vrijeme fitosanitarnih inspektora na graničnom prelazu Gradiška je od 8.00 do 16.00 časova, a na prelazu Nova Sela od 7.00 do 15.00 časova, u oba slučaja samo radnim danima.

Košarac je podsjetio da se Ministarstvu spoljne trgovine obratilo nekoliko udruženja poljoprivrednih proizvođača sa zahtjevom da se produži dnevno radno vrijeme i omogući rad subotom fitosanitarnim inspektorima na tim graničnim prelazima kako bi svježa roba, sa vrlo visokim sadržajem vode, do krajnjeg kupca mogla stići u što kraćem roku zbog kvarljivosti i slabljenja kvaliteta, a što je onemogućeno aktuelnom dinamikom rada fitosanitarnih inspektora na tim graničnim prelazima.

– Misija BiH pri EU obaviještena je da je u proteklom periodu na sastancima predstavnika svih nadležnih institucija u BiH i udruženja poljoprivrednih proizvođača, koji su izvozno orijentisani, zaključeno da je problem izazvan novom evropskom legislativom koja definiše službene kontrole i zaštitu zdravlja bilja, čime je predviđen fitosanitarni pregled za biljne kulture i robu koju prethodno po ovom osnovu nije pregledala fitosanitarna inspekcija – navodi se u saopštenju.

Iz Ministarstva spoljne trgovine ističu da se time povećao broj fitosanitarnih pregleda i stvorile gužve na granici, što je osnovni razlog zbog čega se ukazala potreba za produženjem radnog vremena i rad subotom postojećih graničnih prelaza.

(Srna)

Oznake: Staša Košarac