Vijesti 12.11.2015.

Kraj divljanju na tribinama: Predviđene zatvorske kazne za huligane

ČITANJE: 2 minute
vlada-rs
Vlada Republike Srpske utvrdila je Prijedlog zakona o sprečavanju nasilja na sportskim priredbama kojim se, osim novčane kazne, propisuje i mogućnost alternativnog izricanja kazne zatvora.

Ovim zakonom propisuje se mogućnost izricanja kazne zatvora umjesto novčane kazne, kao i kažnjavanje u dvostrukom iznosu od predviđene novčane kazne ili zatvor od 60 dana u slučaju činjenja prekršaja uz prikrivanje identiteta.

Razlog za donošenje ovog zakona je potreba usklađivanja sa novim Zakonom o prekršajima Srpske, Zakonom o javnom redu i miru i Evropskom konvencijom o nasilju gledalaca i nedoličnom ponašanju na sportskim priredbama, posebno na fudbalskim utakmicama, saopšteno je iz Biroa Vlade Srpske za odnose sa javnošću.

Vlada je utvrdila i Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sistemu javnih službi, koji propisuje da djelatnosti za koje se osnivaju ustanove mogu obavljati samo subjekti registrovani u skladu sa odredbama ovog zakona.

Osim toga, propisuje se da inspekcijski nadzor nad primjenom ovog zakona, osim Republičke uprave za inspekcijske poslove i inspektora jedinica lokalne samouprave, obavljaju i inspektori Poreske uprave, Republičke uprave za igre na sreću i komunalna policija.

Razlog za donošenje ovog zakona je u činjenici da je Zakon o izmjeni i dopunama Zakona o sistemu javnih službi dio seta zakona kojima se provodi reforma privrednog sistema u Republici Srpskoj, s ciljem suzbijanja i sprečavanja sive ekonomije u Republici Srpskoj i stvaranjem adekvatnog pravnog okvira, kako je predloženo ovim zakonom.

Utvrđen je i Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o komunalnoj policiji, zbog, kako se navodi, potrebe da se u okviru reformi privrednog sistema, sa ciljem suzbijanja sive ekonomije i unapređivanja zapošljavanja uspostavi efikasan mehanizam za kontrolu primjene propisa kojima se uređuje postupak registracije i uslovi za obavljanje djelatnosti subjekata nadzora iz Zakona.

Vlada je utvrdila i Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zanatsko-preduzetničkoj djelatnosti, koji predviđa da preduzetnik može obavljati i spoljnotrgovinsko poslovanje u okviru registrovane djelatnosti.

Utvrđen je i Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o poreskom postupku Srpske, zbog potrebe unapređivanja kontrolnih inspekcijskih postupaka što bi povećalo efikasnost inspekcijskih organa, s ciljem suzbijanja sive ekonomije.

Vlada je utvrdila i Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o igrama na sreću, po hitnom postupku, zbog potrebe njegovog usklađivanja sa Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o inspekcijama i Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o poreskom postupku Republike Srpske, a koji su zajedno u proceduri donošenja u Narodnoj skupštini.

Na ovaj način, izmjenama odgovarajućih zakonskih propisa, nastavlja se provođenje reformi u privrednom sistemu Srpske, radi suzbijanja i sprečavanja sive ekonomije, kao jednog od ciljeva Ekonomske politike Republike Srpske za 2015. godinu.

(Srna)