Biznis 28.07.2016.

„Krajina“ od Agarvala traži 10 miliona KM odštete

ČITANJE: 2 minute

Sindikat „Krajina osiguranja“ Banjaluka zatražio je juče od vanrednog upravnika društva, Miroslava Lazendića, da podnese tužbu protiv akcionara Navena Agarvala i Nete Gupte za nadoknadu štetu u iznosu od 10 miliona KM.

Radnici navode da su Agarval i Gupta svojim djelovanjem narušili ugled i doveli do gubitka dobiti „Krajina osiguranju“ za minimalno 10 miliona KM.

U zahtjevu se navodi činjenica da su oni nezakonito ishodili presudu Okružnog privrednog suda u Trebinju, nezakonito dali otkaz radnicima, doveli do potpunog prekida rada „Krajina osiguranja“, što je sve za posljedicu imalo drastičan pad premije.

Narušen ugled društva

– S obzirom na nezakonito postupanje Upravnog odbora na čelu sa predsjednikom Upravnog odbora u proteklom periodu za “Krajina osiguranje” nastala je šteta u vidu izgubljene zarade i narušenog ugleda društva.

U 2015. godini zaključena su 31.015 ugovora o autoodgovornosti sa premijom od 9.145.661 KM, dok je od 1. januar do 27. jula ove godine zaključeno samo 12.052 ugovora sa premijom od 3.501.006 KM – navodi se u zahtjevu.

U julu mjesecu ove godine zaključena su 464 ugovora o osiguranju od autoodgovornosti vrijednosti 122.075 KM, ukupnog iznosa, što je pad od čak 88 odsto u odnosu na isti period 2015. godine kada je zaključeno 3.439 ugovora o sa premijom od 1.010.595 KM.

Nezakonita transakcija

Sindikat navodi da je nakon konstituisanja novog Upravnog odbora, predsjednik Upravnog odbora, Naven Agarval, izvršio nezakonitu transakciju novčanih sredstava “Krajina osiguranja” na 2 novootvorene firme čiji je on vlasnik, ali je uprkos zabranama Agencije za osiguranje nastavio i dalje sa odlivom novčanih sredstava “Krajina osiguranja” na razne načine, prvenstveno zaključenjem nezakonitih ugovora o zakupu prostora u Čikagu.

Agarval je nezakonitim postupanjima prestao da izvršava obaveze prema oštećenim licima, dobavljačima i radnicima društva, što je dovelo do urušavanja poslovne mreže „Krajina osiguranja“ na teritoriji RS, odnosno odlivom radne snage u konkurentske kuće, što je dovelo do drastičnog pada premije.

Agencija za osiguranje je rješenjem zabranila predsjedniku Upravnog odbora da raspolaže novčanim sredstvima “Krajina osiguranja”, da predstavlja društvo u pravnom prometu, da samostalno vrši imenovanja i razriješenja direktora društva, da zaključuje ugovore sa trećim licima, međutim, isti je nastavio sa nezakonitom postupanjem i u prethodnom period zaključio niz štetnih ugovora za “Krajina osiguranje”.

(blic.rs)