Vijesti 26.09.2022.

Kresojević: Ograničiti cijenu peleta na 400 KM po toni

ČITANJE: 3 minute

Gradski menadžer Bojan Kresojević predložio je Vladi Republike Srpske da donese uredbu o ograničenju cijene peleta na 400 KM po toni.

-Vlada Republike Srpske i Savjet ministara BiH ne žele da smanje cijenu peleta. Ne postoji niti jedno drugo obrazloženje za situaciju u kojoj proizvođači peleta imaju zabranu izvoza, ali ne prodaju pelet na domaćem tržištu, već čekaju da izvezu po ekstra dobiti, a da budžet građana Republike Srpske od toga nema ništa odnosno da se građani, kao što je to i sada slučaj, guše u visokim cijenama peleta – kazao je Kresojević na današnjoj konferenciji za novinare.

Cijena peleta, kako je naveo – sada je oko 900, pa čak i hiljadu KM po toni, iako troškovi poslovanja ne prate taj nivo cijena.

-Ne postoji niti jedno drugo obrazloženje nego da Vlada Republike Srpske i Savjet ministara ne žele da smanje cijenu i da postoji dogovor sa proizvođačima da bude status quo, u kojima je do 31. oktobra zabranjen izvoz peleta. S druge strane, prozivođači peleta ne izvoze, a niti na domaćem tržištu prodaju taj pelet. To je situacija koja, naizgled, ne odgovara nikome – pojasnio je gradski menadžer, dodajući da je „ta mjera propisana samo dok prođu izbori“.

Nakon toga će, ističe gradski menadžer – proizvođači peleta na osnovu povoljne cijene, koje imaju prema Šumama Republike Srpske, izvoziti na inostrano tržište uz ekstra profit.

-Ono što je pravilna reakcija na ovu situaciju jeste da Vlada Republike Srpske donese uredbu o ograničenju cijene peleta na 400 KM i da se po tome ugledaju na Vladu Republike Srbije, koja je donijela uredbu o ograničenju cijene peleta. Takođe, u ovoj situaciji razumno je i da Savjet ministara BiH donese odluku kojom će se omogućiti izvoz jedne tone peleta tek nakon što se prodaju dvije tone peleta na domaćem tržištu i da ta odluka traje za cijelu sezonu – rekao je gradski menadžer.

Ističe da je to sasvim jednostavno rješenje kako da se cijena peleta svede na normalan nivo na cijenu od 400 KM po toni.

Sastanak u Gradskoj upravi

Prijedlog mjera za smanjenje cijene peleta trebalo je da bude i tema današnjeg sastanka u Gradskoj upravi, a na koji su nisu odazvali pozvani predstavnici Ministarstva poljoprivrede, šumarstava i vodoprivrede Republike Srpske, Privredne komore Republike Srpske i Šuma Republike Srpske.

-Ne postoji nijedan drugi zaključak koji se iz ovog može izvući, nego da je njihovo djelovanje sinhronizovano i da vodi u tom pravcu da ne postoji volja da se smanji cijena peleta. Paradoksalno je da imamo prirodnu sirovinu koju ćemo da izvozimo po ekstra cijeni nakon 31. oktobra, a da građani Banje Luke time ništa ne dobijaju nego gube – zaključio je Kresojević.

Pojasnio je da je Ministarstvo poljoprivrede, šumarstava i vodoprivrede Republike Srpske pozvao na sastanak sa namjerom da učestvuju u kreiranju rješenja koje bi u konačnici dovelo do smanjenja cijena peleta.

-Ovo ministrastvo treba da bude dio tima koji će regulisati ovo rješenje. Logično je da se na domaćem tržištu podmire potrebe za peletom pa da se onda izvoze određene količine, a upravo Ministarstvo poljoprivrede, šumarstava i vodoprivrede Republike Srpske može da ocijeni koje su to mogućnosti za proizvodnju i koje su to potrebe za drvnom prerađevinom kakav je pelet. Tek onda se uključuje resorno ministarstvo trgovine i predlaže Vladi Republike Srpske uredbu o ograničenju cijene – naveo je gradski menadžer.

(N.S)