Biznis 15.07.2021.

KVARTALNI IZVJEŠTAJ: Platni promet u bankama u RS u prvom kvartalu premašio 18 milijardi KM

ČITANJE: 3 minute

Ukupan obim platnog prometa koji podrazumjeva unutrašnji i devizni platni promet ostvaren u bankama sa sjedištem u Republici Srpskoj, u prvom kvartalu 2021. godine, iznosio je 18,16 milijardi KM, što je za 6,1 odsto više u odnosu na prvi kvartal 2020. godine, navedeno je u kvartalnom izvještaju Agencije za bankarstvo Republike Srpske.

Prema tim podacima, ukupan broj obavljenih gotovinskih platnih transakcija u prvom kvartalu 2021. godine iznosio je 5,1 milion transakcija, ukupne vrijednosti 2,9 milijardi KM.

“U odnosu na isti period 2020. godine, broj izvršenih gotovinskih platnih transakcija manji je za tri odsto, dok je vrijednost gotovinskih platnih transakcija manja za 4,7 odsto”, navedeno je u izvještaju.

Dodaje se da je ukupan broj obavljenih bezgotovinskih unutarbankarskih platnih transakcija u prvom kvartalu 2021. godine iznosio 5,8 miliona transakcija, ukupne vrijednosti 6,7 milijardi KM. U odnosu na isti period 2020. godine, broj izvršenih unutarbankarskih platnih transakcija veći je za 6,8 odsto, dok je vrijednost transakcija veća za 3,3 procenta.

Takođe, navedeno je i da je u međubankarskom platnom prometu izvršeno ukupno 3,5 miliona bezgotovinskih platnih transakcija, čija je ukupna vrijednost iznosila 5,8 milijardi KM. Poređenja radi, u odnosu na isti period prošle godine broj izvršenih međubankarskih platnih transakcija veći je za 0,9 odsto, dok je vrijednost transakcija veća za 0,4 odsto.

Kada je u pitanju inostranstvo, podaci iz ovog izvještaja pokazuju da je ukupna vrijednost obavljenih transakcija prema inostranstvu u prvom kvartalu ove godine iznosila 1,3 milijardi KM, što je za 49,9 odsto više u odnosu na isti period 2020. godine, dok je ukupna vrijednost obavljenih transakcija iz inostranstva iznosila 1,4 milijardi KM, što je za 58,6 odsto više u odnosu na isti period prethodne godine.

Prema podacima iz tog izvještaja, u platni promet Republike Srpske uključene su sve banke Republike Srpske i banke iz FBiH, putem organizacionih dijelova koji posluju u Republici Srpskoj, a koje su na dan 31.03.2021. godine imale otvorenih ukupno 113.203 računa u KM, odnosno glavni računi, računi za redovno poslovanje, računi organizacionih dijelova, računi za posebne namjene, računi javnih prihoda i računi bez oznake vrste računa pravnih lica i preduzetnika, što je za jedan odsto više u odnosu na kraj prošle godine. Pored toga, banke su krajem marta ove godine imale i 29.409 deviznih računa pravnih lica i preduzetnika, što je za jedan odsto više u odnosu na kraj 2020 godine.

“Takođe, banke su na dan 31, mart 2021, godine imale otvorenih ukupno 1.029.557 tekućih i žiro računa fizičkih lica u KM, što je za 0,3 odsto manje u odnosu na kraj prošle godine i 262.562 devizna računa fizičkih lica, što je za 0,2 odsto manje u odnosu na kraj 2020. godine”, naveli su iz Agencije za bankarstvo RS i dodali da shodno Zakonu o unutrašnjem platnom prometu, učesnici u platnom prometu, kod banaka mogu imati jedan ili više otvorenih računa.

“U prvom kvartalu 2021. godine, Agencija je putem posrednog i neposrednog nadzora banaka, vršila nadzor usklađenosti poslovanja banaka u dijelu obavljanja unutrašnjeg platnog prometa i deviznog poslovanja. Nadzor je obavljen uz dosljednu primjenu Priručnika za nadzor usklađenosti poslovanja banaka u platnom prometu. Na osnovu izvršenog nadzora, te stanja banaka u prvom kvartalu ove godine, može se zaključiti da je funkcionisanje platnog prometa u bankarskom sektoru Republike Srpske uspješno nastavljeno, dok nadzorom u bankama nisu utvrđene neusklađenosti u poslovanju vezano za unutrašnji platni promet i devizno poslovanje”, navodi se u kvartalnom izvještaju Agencije za bankarstvo Republike Srpske.

(N.Sp)