Magazin 23.07.2016.

Ljilja Petrović-Zečić: Banjaluka može da bude kulturno čudo!

ČITANJE: 4 minute

Na području grada Banjaluke nalazi se osam republičkih institucija kulture i Akademija nauka i umjetnosti RS, što predstavlja ogromnu snagu koja u vrlo kratkom vremenu, a uz mala ulaganja, od grada može da napravi kulturno čudo!

Ovo su riječi direktora Narodne i univerzitetske biblioteke (NUB) RS Ljilje Petrović-Zečić koja dodaje da se institucije kulture trebaju osloboditi određenih nameta kako bi mogle nesmetano funkcionisati.

– Treba izvršiti i reviziju manifestacija i procijeniti koje od njih treba podržavati i razvijati, a koje ne – smatra Petrović-Zečić.

Koji su najvažniji projekti koje ste realizovali na čelu NUB-a RS?

– Mnogo je realizovanih projekata, a najznačajniji su otvaranje Ruskog kulturnog centra “Ruski mir”, te naučne čitaonice, formiranje DOI agencije RS i specijalne kolekcije legata. Pokrenuli smo i međubibliotečke pozajmice sa svim evropskim bibliotekama uz korišćenje IFLA vaučera, te opremili studijske čitaonice. Pored toga, jedina smo institucija kulture u RS i prva u BiH koja je povukla sredstva IPA fondova i uspješno realizovala dva projekta finansirana od strane EU. Najviše sam ponosna na to što smo uspjeli “otvoriti” Biblioteku i dnevno bilježiti više od 800 posjeta. Na raspolaganju smo svim korisnicima, od predškolaca do penzionera, kojima nudimo poučne i zabavne sadržaje.

Koji su Vaši ciljevi koje planirate realizovati u narednom periodu na čelu NUB-a RS?

– Moramo ozbiljno poraditi na digitalizaciji kulturne baštine RS jer imamo licencirane stručnjake i opremu, ali treba formirati jedno tijelo koje će biti sastavljeno od profesora, naučnika i istraživača koji bi donijeli jedinstven program digitalizacije na nivou RS. Treba da radimo i na povezivanju svih visokoškolskih i narodnih biblioteka u KOBIS.RS (COBISS.RS), a bitno je napomenuti da je ovaj bibliotečko-informacioni sistem među pet vodećih u Evropi. Planiramo formirati odjeljenja za restauraciju i konzervaciju papira. Poželjno bi bilo napraviti velike iskorake u izdavačkoj djelatnosti i pokrenuti nove korisničke servise koji bi bili od velikog značaja za naučnu zajednicu RS.

U koje sve projekte treba ulagati u Banjaluci kada je riječ o kulturi?

– Neophodno je uraditi strategiju razvoja kulture RS i strategiju razvoja kulture grada Banjaluke kako bi se izbjegli lutanja i improvizacije koji mogu biti jako štetni u svakom smislu. Kulturu je neophodno povezati sa turizmom, a Banski dvor popuniti različitim sadržajima, jer on postoji zbog građana, a ne radi samog sebe i zaposlenih u njemu. Zagovornik sam izlaska kulturnih sadržaja i dešavanja na trgove, parkove, te predstavljanja interesantnih sadržaja u prigradskim i seoskim područjima, jer kultura nije privilegija samo određene grupe ljudi već pripada svima. U RS imamo talentovanih stvaralaca koji posjeduju neprocjenjivi potencijal, a kojima treba pružiti šansu kroz angažovanje u različitim projektima.

Nalazite se i na listi SNSD-a za odbornika u Skupštini grada Banjaluke. Za šta ćete se zalagati ako postanete odbornik?

– Jako mi je stalo do toga da Banjaluci dam svoj doprinos u onome što najbolje poznajem. Moramo kreirati ugodno i prijatno mjesto za život, ozbiljno razmišljati o jednom multifunkcionalnom prostoru gdje bi se mogli održavati kvalitetni koncerti, velike pozorišne predstave, opera, balet… Građani Banjaluke to zaslužuju. Svojim angažmanom mogu dati pozitivan impuls u razvoju grada i to i jeste osnovni razlog što se nalazim na listi kandidata za odbornike u Skupštini grada. Vjerujem da svako od nas u svom domenu može da da određeni doprinos i samo tako, uvažavajući jedni druge, možemo Banjaluku učiniti gradom u koji se dolazi sa namjerom, a ne gradom u koji se slučajno i kratko svrati na proputovanju.

Brojne aktivnosti

Kako je NUB završio prošlu godinu?

– Moram reći da je vrijeme u kojem radimo teško, zacrtane programe moramo realizovati, a ono malo predviđenog novca ne dobijemo na vrijeme, ali na našu sreću uspjeli smo ispuniti plan. Automatizacija pozajmice knjiga, stripova i kompakt-diskova, velika izložba povodom stogodišnjice rođenja Branka Ćopića, otvaranje informatičkog kabineta sa 20 računara, te sale za promocije sa 70 mjesta, nagrada za izdavački poduhvat za dvotomno izdanje “Sarajevo 1914” su ono što smo postigli. Pored toga, započet je veliki i odgovoran posao na priređivanju kritičkog izdanja pripovjedaka Petra Kočića “S planine i ispod planine”.

(Glas Srpske)